Euroopan unionin neuvosto: Sähköiset maksupalvelut: neuvosto ja EP yhteisymmärrykseen päivitetyistä säännöistä

11.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Pysyvien edustajien komitea hyväksyi 4. kesäkuuta 2015 neuvoston puolesta Euroopan parlamentin kanssa sovitun kompromissin direktiivistä, jolla pyritään kehittämään edelleen sähköisten maksujen EU:n laajuisia markkinoita

Direktiiviin sisällytetään ja sillä kumotaan nykyinen
maksupalveludirektiivi (direktiivi 2007/64/EY), joka oli oikeusperustana
EU:n laajuisten maksujen sisämarkkinoiden luomiselle.

Sähköisen kaupankäynnin muutosten huomioon ottaminen 

Tarkistetulla
direktiivillä mukautetaan olemassa olevia sääntöjä uusiin ja
innovatiivisiin maksupalveluihin, muun muassa verkko- ja
mobiilimaksuihin. Sillä määritellään kattavat säännöt, joiden
tavoitteena on varmistaa entistä turvallisempi maksuympäristö erityisesti käytettäessä etäpalveluja. Direktiivillä luodaan myös yhtenäisempi ja tehokkaampi kehys kansallisten viranomaisten toteuttamaa valvontaa varten.  

Sen
jälkeen kun alkuperäinen maksupalveludirektiivi hyväksyttiin vuonna
2007, sähköisessä kaupankäynnissä on kehitetty innovatiivisia keinoja
maksujen suorittamiseen. Yleensä niillä luodaan ohjelmistosilta
kauppiaan verkkosivun ja maksajan pankin verkkopankkipalvelun välille
verkkomaksujen käynnistämiseksi tilisiirtojen perusteella. Tällaiset
palvelut sisältyvät nyt hyväksyttyyn direktiiviin. Nämä palvelut
mahdollistavat sen, että maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja (jonka
hallussa käyttäjän varat eivät missään vaiheessa ole) voi vakuuttaa
maksunsaajan siitä, että tiettyyn maksutapahtumaan tarvittavat varat
ovat käytettävissä tilillä ja että maksutapahtuma on käynnistetty.  

Direktiivissä
säädetään myös tilitietopalveluja koskevan toiminnan kattavasta
valvontajärjestelmästä. Nämä palvelut tarjoavat maksupalvelunkäyttäjälle
muun muassa kootusti reaaliaikaista tietoa yhdestä tai useammasta
maksutilistä, joita yksi tai useampi maksupalveluntarjoaja ylläpitää.
Tällöin maksupalvelunkäyttäjä voi saada kokonaiskuvan
rahoitustilanteestaan välittömästi kulloisenakin ajankohtana
turvallisessa ympäristössä.  

Turvalliset verkkomaksut 

Samanaikaisesti
direktiivillä pyritään vahvistamaan verkkomaksuihin ja uusien
markkinatoimijoiden tarjoamien palvelujen käyttöön liittyviä
turvatoimia. Sillä varmistetaan asiakkaan vahva tunnistaminen kunkin
liiketapahtuman kohdalla. Uusi vahvistettu valvontajärjestelmä parantaa
entisestään alan turvallisuustasoa ja kuluttajansuojaa. 

Seuraavat vaiheet 

Neuvoston
puheenjohtajavaltio pääsi asiasta kompromissiratkaisuun parlamentin
kanssa 5. toukokuuta 2015. Neuvosto oli vahvistanut kantansa joulukuussa
2014. Parlamentin on nyt hyväksyttävä direktiivi ensimmäisessä
käsittelyssä, niin että neuvosto voi hyväksyä sen, kunhan sen kaikki
kielitoisinnot on viimeistelty. 

Kun direktiivi on hyväksytty, jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments