Euroopan unionin neuvosto: Läpinäkyvyyttä arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin: neuvosto ja parlamentti sopuun uusista säännöistä

24.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvoston puheenjohtajavaltio ja Euroopan parlamentti pääsivät 17. kesäkuuta 2015 sopuun asetuksesta läpinäkyvyyden lisäämiseksi arvopaperien lainaksi antamisessa ja takaisinostosopimuksissa

Asetuksella lisätään rahoitusvakautta
varmistamalla, että arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat
tiedot raportoidaan tehokkaasti kauppatietorekistereihin ja
sijoittajille yhteissijoitusyrityksissä. Paremmalla läpinäkyvyydellä
ehkäistään sitä, että pankit ja muut rahoituksen välittäjät saattaisivat
kiertää asetusta ja siirtää osan toiminnoistaan vähemmän säännellylle
varjopankkisektorille.

Arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on usein varjopankkisektorilla
toteutettava liiketoimi, jossa vastapuolelle kuuluvia varoja käytetään
rahoituksen hankkimiseen. Niihin liittyvät useimmiten arvopaperien ja
hyödykkeiden lainaksi antaminen tai ottaminen, takaisinostosopimukset
tai takaisinmyyntisopimukset tai buy-back- / sell-back -sopimukset.

Toimenpidepaketti

Komission
ehdotus toimitettiin tammikuussa 2014 yhdessä unionin pankkisektorin
rakenneuudistusta koskevan asetusehdotuksen kanssa. Arvopapereilla
toteutettavia rahoitustoimia koskevalla asetuksella pyritään erityisesti
torjumaan riski, että arvopapereilla toteutettaviin
rahoitustoimiin perustuvat kaupankäyntitoiminnot kehittyisivät edelleen
ilman todellista valvontaa
, myös säännellyn pankkijärjestelmän
ulkopuolella. Tätä varten siinä ehdotetaan arvopapereilla toteutettaviin
rahoitustoimiin sovellettavia sitovia läpinäkyvyys- ja
ilmoitusvaatimuksia.  

Läpinäkyvyys

Asetusehdotus sisältää läpinäkyvyyttä parantavia toimenpiteitä kolmella keskeisellä alueella:

  • arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvien järjestelmäriskien muodostumisen seuranta rahoitusjärjestelmässä
  • rahoitustoimia koskevien tietojen antaminen sijoittajille, joiden varoja käytetään rahoitustoimissa
  • edelleenpanttaustoimet,
    joilla viitataan pankkien tai välittäjien tapaan käyttää asiakkaidensa
    antamia vakuuksia uudelleen omiin tarkoituksiinsa

Seuraavat vaiheet

Yhteisymmärrys
saavutettiin Brysselissä pidetyssä kolmikantakokouksessa.
Kolmikantakokoukset aloitettiin 28. huhtikuuta 2015 neuvoston
hyväksyttyä neuvottelukantansa joulukuussa 2014 ja parlamentin omansa
maaliskuussa 2015.

Pysyvien edustajien komitea vahvistaa
saavutetun sovun neuvoston puolesta lähipäivinä. Kun lingvistijuristit
ovat viimeistelleet asetuksen, se toimitetaan Euroopan parlamentille
ensimmäisen käsittelyn äänestystä ja neuvostolle hyväksymistä varten.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments