Ensiksi kuolleen puolison sukulaiset eivät voineet hakea pesänselvittäjää ja -jakajaa

23.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:46

Perintökaari – Pesänselvittäjä – Pesänjakaja – Hakijavaltuus
Perintöoikeus – Keskinäinen testamentti – Testamentin tulkinta

Aviopuolisot Eeva P ja Eino P olivat määränneet keskinäisessä
testamentissaan, että toisen heistä kuoltua leski sai käyttöoikeuden
ensin kuolleen omaisuuteen ja että heidän omaisuutensa oli molempien
kuoltua jaettava lain mukaan. Eeva P oli kuollut rintaperillisittä.
Korkein oikeus katsoi, että Eeva P:n sukulaisia ei voitu testamentin
perusteella pitää Eeva P:n kuolinpesän osakkaina. Heidän hakemustaan
pesänselvittäjän ja pesänjakajan määräämiseksi Eeva P:n kuolinpesään ei
sen vuoksi voitu hyväksyä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments