Eduskunnan kirjasto: Tietopaketti (LATI) lahjusrikoksia koskevien lakien uudistamisesta

5.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakihanke lahjusrikossäännösten uudistamisesta on vireillä. Oikeusministeriön työryhmä on arvioinut Suomen saamia suosituksia korruption torjunnan tehostamiseksi ja muita lahjusrikossääntelyn uudistustarpeita

Eduskunnan kirjastossa on tätä lakihanketta koskevaan tietopakettiin
koottu linkit korruptioon liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin ja
niiden käsittelyyn eduskunnassa. Tietopaketista pääsee myös GRECOn
(Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin) ja OECD:n Suomea
koskeviin suosituksiin ja maaraportteihin.

Lisäksi tietopaketissa
on viittauksia oikeusministeriön aineistoihin ja muiden maiden
lainsäädäntöön sekä paljon viitteitä aiheenmukaiseen tutkimukseen ja
kirjallisuuteen.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments