Tulevan hallituksen ohjelman oikeuspoliittisia kohtia

27.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sipilän hallitus mm. puuttuisi rangaistuksiin ja laajentaisi rangaistusmääräysmenettelyä. Sakot kaksinkertaisiksi. Valitusoikeutta KHO:een rajattaisiin.

Oikeusasiat
Suomessa oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua.
Oikeusprosesseja nopeutetaan ja mahdollistetaan tuomioistuinten
keskittyminen ydintehtäviin. Lyhennetään tuomioistuinten käsittelyaikoja
muun muassa joustavoittamalla tuomioistuinten kokoonpanosäännöksiä,
kehittämällä Korkein hallinto-oikeus aidoksi
ennakkoratkaisutuomioistuimeksi sekä rajaamalla valitusoikeuksia
huomioon ottaen perustuslaista ja ihmisoikeussopimuksista
tulevat reunaehdot. Tuomioistuinprosessien tehostamisen yhteydessä
korotetaan oikeudenkäyntimaksuja, siirretään riidattomat asiat pois
tuomioistuimista ja kehitetään tuomioistuinprosessien ulkopuolisia
riidanratkaisumenettelyjä.
Tuomioistuinprosessien digitalisoimista
edistetään muun muassa sähköistämällä syyttäjälaitosten ja yleisten
tuomioistuimien toiminnanohjausta ja dokumentinhallintaa sekä lisäämällä
videokuulemisen käyttöä.
Hallitus parantaa rikoksen uhrin asemaa
rikosprosessissa lainsäädäntöä kehittämällä. Varmistetaan, että
rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa
teon moitittavuuteen. Tarkistetaan ensikertalaisuussäännöksiä,
väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten
rangaistustasoa sekä ehdollisen vankeustuomion
tehostamismahdollisuuksia, kuten lyhyt ehdoton vankeus,
yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapaus. Vapautuville vangeille tehtävää
vaarallisuusarviota laajennetaan ja vankien vapauttamista harkittaessa
kiinnitetään entistä enemmän huomiota vangin vaarallisuuteen.”

Rangaistusmääräysten
käyttöalan laajentaminen

Alioikeuksista siirretään summaariseen menettelyyn
(rangaistusmääräysmenettelyyn) rikosasiat, joista voi seurata sakkoa tai
vankeutta enintään 2 vuotta. Poliisi
kirjoittaa rangaistusmääräyksen, jonka syyttäjä vahvistaa. Syytetty voi
viedä tapauksensa tuomioistuimeen. Kevennettyyn menettelyyn siirtyisi
arvion mukaan n. 30 000 tapausta vuosittain. Säästöjä kohdentuisi mm.
tuomioistuimiin, oikeusapuun, yksityisiin oikeusavustajiin, syyttäjiin.
Voimaan esim. vuoden 2018 aikana.”

“Muutetaan
L 808/2007 siten, että ko. laissa päiväsakon rahamääränä pidetään yhtä
kolmaskymmenesosaa sakotettavan keskimääräisestä kuukausitulosta
(nykyisin kuudeskymmenesosa). Eli sakot kaksinkertaistuisivat. Alimman
päiväsakon määrä nostetaan 6 euros
ta
12 euroon. Yksityiskohtaisemman valmistelun yhteydessä voidaan
lieventää kaksinkertaistamisvaatimusta, jos esimerkiksi
kustannustehokasta kameravalvontaa lisäämällä voidaan saavuttaa osa
halutusta lisätulotasosta.”

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments