Tontilla olevat erillisasunnot eivät olleet omistajan oma asunto, myynnistä luovutusvoittovero

20.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2015:75

Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutusvoitto – Rakennuspaikka – Siirtokelpoinen vuokraoikeus – Uusi asuinrakennus

Puolisot olivat vuodesta 1976 alkaen omistaneet noin 3 300
neliömetrin suuruisen tontin, jolla sijaitsi heidän asumiskäytössään
oleva omakotitalo. Tontista oli vuosina 2003 ja 2008 solmituilla
siirtokelpoisilla vuokrasopimuksilla vuokrattu tonttiosuudet puolisoiden
kahdelle lapselle ja heidän puolisoilleen. Vuokratuille
tonttiosuuksille oli rakennettu lasten asuinkäytössä olevat rakennukset.

Puolisoiden
tarkoituksena oli myydä mainittu noin 3 300 neliömetrin suuruinen
tontti määräaloina kolmella eri kauppakirjalla kolmelle eri ostajalle.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vuokrattuja tontinosia ei pidetty
tuloverolain 48 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla puolisoiden omana
asuntonaan käyttämään rakennukseen rinnastettavana rakennuspaikkana
vaan niistä oli muodostunut näille tontinosille rakennettujen
rakennusten rakennuspaikka. Tuloverolain 48 §:n 1 momentissa säädettyä
oman asunnon luovutusvoiton verovapautta ei voitu soveltaa vuokralle
annettujen tontinosien myyntiin. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön
valitus hyväksyttiin. Ennakkoratkaisu verovuosille 2013 ja 2014.
Äänestys 3–2.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments