THL: Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluiden järjestäminen keskitetään THL:lle

15.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluiden järjestämisvastuu siirtyy aluehallintovirastoilta THL:lle 1.1.2016 sovittelulain muutoksen myötä

ärjestämisvastuun keskittämisellä varmistetaan yhdenmukaiset ja
tasalaatuiset sovittelupalvelut koko maahan. Muutoksella helpotetaan
myös viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyötä.

Aikaisempi
sovittelupalveluiden hallintomalli oli hajanainen: järjestämisvastuu oli
kuudella aluehallintovirastolla, mikä hankaloitti palveluiden
kokonaisvaltaista kehittämistä ja kansalaisten yhdenvertaista
palveluiden saantia.

Sovittelupalveluiden järjestämisen
valvonnasta puolestaan vastaa jatkossa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto (Valvira).

Sovittelupalvelut jatkuvat ennallaan

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on puolueeton, vapaaehtoinen ja
maksuton palvelu. Sovittelutoimistojen ammattihenkilöstö arvioi
tapausten soveltuvuuden sovitteluun sekä valitsee sovittelijat kuhunkin
tapaukseen ja ohjaa heitä. Koulutetut ja vaitiolovelvolliset
vapaaehtoissovittelijat auttavat osapuolia neuvottelussa.

Sovittelupalvelua tuottavat kunnat, järjestöt ja yhdistykset. Tällä
hetkellä Suomessa on 19 palveluntuottajaa ja 33 toimipistettä. Palvelua
on saatavissa kaikkialla Suomessa.

Vuodesta 2006, jolloin
sovittelulaki tuli voimaan, on valtioneuvoston budjetissa ollut 6,3
miljoonan euron määräraha, josta sovittelupalveluiden tuottamisesta
aiheutuneet kustannukset on korvattu palveluntuottajille.

Sovittelu ehkäisee syrjäytymistä; erityisesti nuorten ja
ensikertalaisten kohdalla sovittelu voi auttaa katkaisemaan
rikoskierteen. Suurin osa sovittelualoitteista tulee poliisilta ja
syyttäjilltä. Vuosittain sovittelutoimistoihin on tullut noin 11 500
sovittelualoitetta, joista noin puolet liittyy väkivaltarikoksiin. THL
julkaisee vuosittain tilastot rikos- ja riita-asioiden sovittelusta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments