STM: Translainsäädäntöä pohtinut työryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi

6.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksiä pohtinut työryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa, jossa esitetään luonnos hallituksen esitykseksi uudesta translaista

Muutosehdotukset
perustuvat Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Suomelle
antamaan suositukseen. Lisäksi työryhmä on selvittänyt muut
translain muutostarpeet.

Työryhmä ehdottaa toimeksiantonsa mukaisesti, että
lisääntymiskyvyttömyys ja naimattomuus sukupuolen oikeudellisen
vahvistamisen edellytyksinä poistetaan translaista.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että jatkossa selvitettäisiin,
olisiko henkilön mahdollista vahvistaa sukupuolensa väestötietoihin
omalla ilmoituksella tai hakemuksella. Väestörekisterimerkintää
varten ei tällöin tarvittaisi enää lääketieteellistä selvitystä
transsukupuolisuudesta. Tanskassa, Argentiinassa ja Maltalla on jo
voimassa vastaava käytäntö; Ruotsissa ja Norjassa selvitetään
sitä.

Työryhmän mielestä voi olla myös perusteltua pohtia vaatimusta
täysi-ikäisyydestä sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen
edellytyksenä. Asiaa olisi arvioitava erityisesti siltä kannalta,
missä määrin se olisi alaikäisen edun ja hyvinvoinnin mukaista tai
vastaista. Lisäksi tulisi arvioida, miten sukupuolensa
vahvistaneiden henkilöiden vanhemmuudesta olisi säädettävä.

Luonnoksen ehdotus avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen
sääntelystä ei ole ajantasainen, koska eduskunta äänesti samaa
sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton puolesta. Työryhmä
katsookin, että translain sääntelyssä tulee ottaa huomioon tulevan
sukupuolineutraalin avioliittolain aiheuttamat muutostarpeet.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments