SM: Vapaaehtoisen paluun järjestelmä vakiinnutetaan

28.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle ulkomaalaiselle korvataan kohtuulliset muuttokustannukset ja maksetaan avustusta, mikäli hän poistuu maasta vapaaehtoisesti ja pysyväisluonteisesti.

Korvaus ja avustus myönnetään sitä tarvitseville, ja ne edellyttävät suunnitelmaa avustuksen käytöstä. Avustuksen suuruudesta määrätään sisäministeriön asetuksella, jonka on
tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian lain voimaantulon jälkeen.

Lain mukaan majoitus ja muut vastaanottopalvelut lakkaavat kielteisen
päätöksen saaneelta ulkomaalaiselta, jonka olisi mahdollista palata
kotimaahansa vapaaehtoisen paluun järjestelmän avulla.

Myös tilapäisen oleskeluluvan myöntämisen ehtoja muutetaan. Muutokset
koskevat tilanteita, joissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle
henkilölle harkitaan tilapäistä oleskelulupaa maasta poistumisen
estymisen vuoksi. Tilapäistä oleskelulupaa ei myönnetä, jos
vapaaehtoinen paluu olisi tosiasiassa mahdollinen.

Muutosten tavoitteena on edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneiden ulkomaalaisten vapaaehtoista paluuta kotimaahansa. Muutosten
arvioidaan vähentävän vastaanoton ja kielteisen päätöksen saaneiden
hakijoiden maasta poistamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Tasavallan presidentti vahvisti 22.5 kansainvälistä suojelua hakevan
vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta
annetun lain muuttamisen sekä lain ulkomaalaislain muuttamisesta. Lait tulevat voimaan 1. heinäkuuta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments