Puukartelliasiassa valituslupa kolmelle metsäyhtiölle

22.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan Metsäliitto Osuuskunnalle, Stora Enso Oyj:lle ja UPM-Kymmene Oyj:lle raakapuukartelliasian korvauskanteiden vanhentumiseen liittyvässä asiassa.

Helsingin käräjäoikeus oli maaliskuussa 2014 hylännyt
metsänomistajan edellä mainittuja metsäyhtiöitä vastaan nostaman
vahingonkorvauskanteen. Hylkäämisen perusteena oli kanneoikeuden
vanhentuminen. Helsingin hovioikeuden saman vuoden marraskuussa antaman
ratkaisun mukaan vahingonkorvausvaatimukset eivät olleet vanhentuneita,
mihin perustuen hovioikeus kumosi käräjäoikeuden antaman tuomion ja
palautti asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Metsäyhtiöt
hakivat KKO:lta valituslupaa hovioikeuden ratkaisuun. Metsäyhtiöiden
mielestä epäselvää oli ollut muun muassa se, mistä ajankohdasta
kilpailunrajoituslain ja vanhentumislain mukaiset vanhentumisajat olivat
alkaneet.

Metsäyhtiöt ovat hakeneet valituslupaa KKO:lta myös
kahdessatoista muussa puukartellin liittyvässä vahingonkorvausasiassa.
Kyseessä olevien muiden asioiden osalta valituslupa-asian käsittely on
jätetty odottamaan nyt valitusluvan saaneen asian ratkaisemista.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments