Poliisihallitus: Laiton maahantulo vakaa, maahantulokieltojen rikkomiset lisääntyneet

12.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomeen kohdistuvassa laittomassa maahantulossa ei tapahtunut oleellisia muutoksia vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna. Suomessa tavattiin viime vuonna vajaat 3 000 laittomasta maassa oleskellutta kolmannen maan kansalaista sekä noin 400 maahantulokiellossa olevaa EU-maan kansalaista. Maahantulokiellon rikkomisten määrä sen sijaan nousi viime vuonna huomattavasti

Vuoden 2014 aikana viranomaisten tietoon tuli 2933 laittomasti maassa
oleskellutta ulkomaalaista. Määrä laski edelliseen vuoteen nähden 435
henkilön verran.

Yli 90 prosenttia laittomasti maassa oleskelevista tavattiin sisämaasta
ja he olivat yleisimmin Irakista, Somaliasta, Venäjältä, Afganistanista
ja Iranista. Yleisin Schengen-alueen sisäinen reitti Suomeen kulki
Ruotsin kautta.

Laittoman maahantulon järjestämisen tekotavat ovat kehittyneet siten,
että järjestäjien palveluja käyttävillä laittomilla maahantulijoilla ei
ole enää saattajia mukanaan, vaan he tulevat yksin tai ryhmissä saamien
ohjeiden ja asiakirjojen turvin. Asiakirjat ovat yleensä aitoja
kadonneiksi tai varastetuksi ilmoitettuja asiakirjoja.

Laittomaan maahantuloon ja sen järjestämiseen liittyy usein myös muita
rikoksia. Näihin liittyvien esitutkintojen määrä pysyi vuonna 2014
edellisen vuoden tasolla.

Maahantulokieltoja rikottiin viime vuonna 405 kertaa. Määrä on vuoden
aikana noussut sadalla. Lähes kaikissa tapauksissa kyse oli Viron
kansalaisista, jotka ovat saaneet maahantulokiellon aiemmin Suomessa
tekemiensä rikosten vuoksi.

Tiedot ilmenevät Poliisihallituksen julkaisemasta Laittoman maahantulon torjunnan arviointiraportista.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments