OM: Vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistaminen alkaa

7.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi

Hankkeessa on kyse nykyisen vesilain käyttöoikeuksien perustamista
koskevan sääntelyn saattamisesta perustuslain mukaiseksi.
Vesitaloushankkeen toteuttaminen – esimerkiksi laitteen tai rakennelman
sijoittaminen toisen vesialueelle tai vesialueen täyttäminen – saattaa
eräissä tilanteissa edellyttää käyttöoikeutta toisen alueeseen tai
omaisuuteen tai niiden lunastamista. Perustuslain omaisuudensuojaa
koskevan säännöksen mukaan yksityiseen tarpeeseen tapahtuva lunastaminen
ei ole mahdollista.

Nykyisen vesilain käyttöoikeussääntely
nojautuu vuodelta 1961 olevaan ns. valtuuslakiin, joka on säädetty
perustuslain säätämisjärjestyksessä. Hyväksyessään nykyisen vesilain
eduskunta edellytti hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin mainitun lain
kumoamiseksi. Lain kumoaminen edellyttää käyttöoikeussääntelyn
tarkistamista. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus vesilainsäädännön
omaisuuden lunastamista ja käyttöoikeuksien perustamista koskevan
sääntelyn tarkistamiseksi siten, että säännökset ovat sopusoinnussa
perustuslain kanssa ja valtuuslaki voidaan kumota.

Työryhmän
lisäksi hankkeelle on asetettu laaja seurantaryhmä. Työryhmän ehdotuksen
on määrä valmistua vuoden 2016 tammikuun loppuun mennessä.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments