OM: Selvitys perus- ja ihmisoikeustoimijoista

25.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö asetti 27.1.2015 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella selvitys, jossa tarkastellaan eri kansallisten perus- ja ihmisoikeustoimijoiden asemaa, työnjakoa ja resursointia

Työryhmä on tarkastellut selvityksessä ylimpiä laillisuusvalvojia,
Ihmisoikeuskeskusta, erityisvaltuutettuja, yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvolautakuntaa, eräitä valtioneuvoston asettamia neuvottelukuntia
sekä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkostoa.
Tarkastelluista toimijoista esitetään niiden säädöspohja, keskeiset
toimintamuodot ja organisointi sekä havaintoja mahdollisista
kehittämiskohteista. Työryhmän kehittämisehdotukset on koottu
temaattisesti selvityksen päätöslukuun.

Työryhmä kiinnittää
huomiota siihen, että Suomen kansainvälisiltä
ihmisoikeussopimusvalvontaelimiltä saamat loppupäätelmät ja suositukset
tulisi nähdä työvälineenä. Järjestöjen ja muun kansalaisyhteiskunnan
osallistumismahdollisuuksia ja kuulemista tulee vahvistaa. Eri
toimijoiden tehtävien tulee olla selkeästi määriteltyjä ja
vaikuttavuutta on syytä arvioida jatkuvasti. Myös toimintatapoja ja
yhteistyömuotoja on syytä kehittää jatkuvasti tehokkaan toiminnan
turvaamiseksi.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments