OM: Arviomuistio terrorismilainsäädännön muutostarpeista

25.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa arvioidaan YK:n turvallisuusneuvoston viime syksynä hyväksymän päätöslauselman ja Euroopan neuvostossa tänä keväänä valmistuneen terrorismiyleissopimuksen lisäpöytäkirjan vaikutuksia rikoslainsäädäntöön

Päätöslauselmalla
ja lisäpöytäkirjalla pyritään puuttumaan erityisesti ulkomaille
terroristisessa tarkoituksessa lähtevien henkilöiden muodostamaan
uhkaan.

Arviomuistion johtopäätöksen mukaan Suomea velvoittava päätöslauselma
ja lisäpöytäkirjaan liittyminen edellyttävät, että rangaistavaksi
säädetään matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten.
Rangaistavaa olisi se, että Suomen kansalainen matkustaa mistä tahansa
maasta tai henkilö matkustaa Suomesta sellaiseen valtioon, jonka
kansalainen hän ei ole tai jossa hän ei pysyvästi asu, tehdäkseen siellä
terrorismirikoksen. Myös yritys olisi rangaistava. Kriminalisointi
mahdollistaisi matkustamiseen puuttumisen jo ennen henkilön maasta
poistumista.

Arviomuistion mukaan terrorismin rahoittamisena
tulisi rangaistavaksi uuden matkustamisrikoksen rahoittaminen. Lisäksi
muistiossa ehdotetaan laajennusta niiden terrorismirikosten piiriin,
joiden tekemistä varten voidaan ottaa terroristista koulutusta.

Myös useissa muissa Euroopan maissa selvitetään parhaillaan päätöslauselman vaikutuksia lainsäädäntöön.

Arviomuistio
laitetaan noin puolitoista kuukautta kestävälle lausuntokierrokselle,
minkä jälkeen tehdään päätös jatkotoimenpiteistä.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments