Lakimiesliitto: Tuomioistuinhallinnon perustaminen välttämätöntä hallitusohjelman oikeusturvatavoitteiden saavuttamiseksi

28.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitusohjelman sisältö ja oikeus- ja työministerien tehtävien yhdistäminen johtavat siihen, että oikeusministeriöstä riippumattoman tuomioistuinhallinnon perustaminen nousee uuden ministerin tärkeimmäksi ja kiireellisimmäksi oikeuspoliittiseksi hankkeeksi

”Kahden erilaisen hallinnonalan tiivis johtaminen tulee olemaan
uudelle ministerille erittäin haasteellista. Hallitus haluaa
ohjelmassaan nopeuttaa oikeusprosesseja, mahdollistaa tuomioistuinten
keskittymisen ydintehtäviinsä ja edistää tuomioistuinprosessien
digitalisoimista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi meidän on Suomessa
viimeistään nyt seurattava Euroopan neuvoston suosituksia ja
perustettava välittömästi itsenäinen tuomioistuinhallinto”, sanoo
Lakimiesliiton puheenjohtaja Asko Nurmi.

Tuomioistuinhallinnon
perustamista ovat ehdottaneet muun muassa oikeusministeriön asettama
neuvottelukunta oikeudenhoidon uudistamisohjelmassaan ja
valtiovarainministeriön vetämä valtion keskus- ja
aluehallintorakennehanke. Myös kaikkien eduskuntapuolueiden
parlamentaarinen työryhmä on kannattanut tuomioistuinhallinnon
jatkovalmistelua.

”Selkeät suunnitelmathan oikeusministeriöllä
ovat jo olemassa. Niiden pohjalta pystyy valmistelemaan perustamisen
nopeallakin tahdilla”, sanoo Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma
Tilander viitaten tuomioistuinhallintoa hahmottelevaan oikeusministeriön
arviomuistioon, joka on saanut tänä keväänä erittäin positiivisen
lausuntopalautteen. ”Oikeushallinto tarvitsee tuomioistuinhallinnon
kehittämään ja tehostamaan toimintaa sekä tuomaan
tuomioistuinlaitoksemme riippumattomuuden eurooppalaisittain ajan
tasalle”, Tilander jatkaa.

Lakimiesliitto kiinnittää
ministerinpestien yhdistämisessä erityistä huomiota uuden ministerin
työkentän laajuuteen ja sen tuomiin haasteisiin. ”Hallituspuolueiden
ratkaisu oikeus- ja työministerien tehtävien yhdistämisestä on
kieltämättä yllättävä. Uuden ministerin työkenttä on laaja ja hänen
täytyy päästä tehtäviinsä sisään nopeasti”, Asko Nurmi toteaa.
”Tuomioistuimet ovat tällä hetkellä oikeusturvaketjun ainoana osana
ilman itsenäistä keskushallintoa. Oikeusasioista vastaavan ministerin
täytyy jatkossa johtaa entistä laajempaa kokonaisuutta ja
hallitusohjelmassa on paljon nimenomaan tuomioistuinlaitosta koskevia
tavoitteita. Uudessa tilanteessa tuomioistuinhallinnon nopea
perustaminen muodostuu entistäkin selkeämmin välittömäksi
välttämättömyydeksi”, Nurmi jatkaa.

Toisena uuden oikeus- ja
työministerin tärkeimpänä tehtävänä Nurmi ja Tilander mainitsevat
oikeushallinnon resurssien turvaamisen vähintään keväällä raporttinsa
jättäneen parlamentaarisen työryhmän esittämällä tavalla. ”Työryhmähän
vaati 2015-2018 kehyspäätöksissä esitettyjen säästöjen peruuttamista
oikeus- ja sisäministeriöiden hallinnonaloilla. Juustohöylällä ei voi
enää leikata jo kriittiselle tasolle kiristetyistä valtion
ydintoiminnoista, säästöt on otettava jatkossa jostain muualta. Tämän
eduskuntapuolueiden yhteisen linjauksen läpiviemisen on oltava korkealla
uuden oikeusasioista vastaavan ministerin asialistalla.”

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments