Euroopan parlamentti: Tiukempia sääntöjä rahanpesun estämiseksi

25.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uuden rahanpesun vastaisen direktiivin tarkoitus on edistää toimia veropetoksia ja terrorismin rahoitusta vastaan. Parlamentti hyväksyi samassa yhteydessä myös uudet varainsiirtojen jäljittämistä helpottavat säännöt

Tiedot yritysten tosiasiallisista omistajista on kirjattava
keskitettyihin rekistereihin, joihin viranomaisilla ja muilla oikeutetun
perusteen omaavilla henkilöillä on pääsy, todetaan säännöissä, jotka
parlamentti hyväksyi keskiviikkona 20.5.

Parlamentti ja neuvosto ovat päässeet säännöistä alustavaan sopuun jo aiemmin.

Neljännessä rahanpesun vastaisessa direktiivissä (AMLD)
edellytetään ensimmäistä kertaa, että EU-maat ylläpitävät rekisteriä
yritysten ja muiden yhteisöjen tosiasiallisista omistajista. Vaatimus
tietojen keräämisestä rekistereihin ei ollut osa komission alkuperäistä
esitystä, mutta se lisättiin sääntöihin parlamentin jäsenten
vaatimuksesta.

Uusissa säännöissä edellytetään myös esimerkiksi
pankkeja, tilintarkastajia, asianajajia, kiinteistönvälittäjiä ja
kasinoita ilmoittamaan asiakkaiden epäilyttävistä liiketoimista.

“Oikeutettu etu” – pääsy keskitettyjen rekistereiden tietoihin

Keskitetyn rekisterin tietoihin on taattava pääsy
toimivaltaisille viranomaisille ja rahanpesun selvittelykeskuksille
rajoituksetta. Myös ilmoitusvelvollisille (esim. pankeille) sekä muille
henkilöille on myönnettävä pääsy tietoihin tietyissä tilanteissa (heiltä
voidaan kuitenkin vaatia sähköistä kirjautumista ja heiltä voidaan
veloittaa maksu hallinnollisten kulujen kattamiseksi).

Rekisterin tietoihin pääsyä pyytävien henkilöiden ja
järjestöjen on osoitettava että rahanpesu, terrorismin rahoitus ja
niiden esirikokset, kuten lahjonta sekä verorikokset ja -petokset,
koskevat niiden oikeutettuja etuja.

Näiden henkilöiden saatavilla on oltava tosiasiallista
omistajaa ja edunsaajaa koskevista tiedoista vähintään nimi,
syntymäkuukausi ja -vuosi, kansalaisuus, asuinmaa sekä hallussa olevan
omistusosuuden luonne ja laajuus. Jäsenvaltiot voivat evätä pääsyn
näihin tietoihin ainoastaan tapauskohtaisesti poikkeustapauksissa.

Trustien kaltaisten järjestelyjen tietoihin on pääsy
ainoastaan toimivaltaisilla viranomaisilla ja rahanpesun
selvittelykeskuksilla.

“Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt”

Säännöissä tarkennetaan myös “poliittisesti
vaikutusvaltaisen henkilön” määritelmää. Poliittisesti
vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on
tavanomaista korkeampi riski poliittisesta asemasta johtuen altistua
korruptiolle. Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä ovat
esimerkiksi valtionpäämiehet, ministerit, korkeimpien oikeuksien
tuomarit, parlamenttien jäsenet sekä heidän perheidensä jäsenet.

Liikesuhteissa poliittisesti vaikutusvaltaisten
henkilöiden kanssa on toteuttava lisätoimenpiteitä ja selvitettävä mm.
liikesuhteeseen liittyvien varojen alkuperä, direktiivissä todetaan.

Varainsiirtojen jäljitettävyys

Parlamentin jäsenet hyväksyivät samassa yhteydessä
varainsiirtoa koskevan asetuksen, jonka tavoitteena on parantaa
maksajien, maksunsaajien ja heidän varojensa jäljitettävyyttä.


Seuraavaksi

EU-maiden on saatettava rahanpesua koskeva direktiivi
osaksi kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa. Varainsiirtoa
koskeva asetus astuu voimaan kaikissa jäsenmaissa 20 päivää sen jälkeen
kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Menettely: yhteispäätös (tavallinen lainsäätämisjärjestys), 2. käsittely (sopu)

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments