Euroopan komissio: Komissiolta 16 aloitetta digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi

6.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Internet ja digitaaliteknologia mullistavat maailmaa. Ne vaikuttavat kaikkiin elämänaloihin ja jokaiseen elinkeinoon. Euroopan on oltava mukana muutoksessa ja avattava digitaalitaloudesta tarjoutuvat mahdollisuudet ihmisille ja yrityksille. Tähän tarvitaan EU:n sisämarkkinoiden voimaa

Euroopan komissio on tänään paljastanut tarkat suunnitelmansa digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi. Tämä on yksi nykyisen komission painopistealueista.

Nykyiset
sähköisen toiminnan esteet haittaavat kuluttajia tavaroiden ja
palvelujen hankinnassa. Vain 15 prosenttia kuluttajista tekee
verkko-ostoksia toisesta EU-maasta. Internetyritykset ja aloittelevat
yritykset eivät pysty hyödyntämään kaikkia verkon tarjoamia
kasvumahdollisuuksia: vain 7 prosenttia pk-yrityksistä myy tuotteitaan
kotimaansa ulkopuolelle (lisää numerotietoja tietosivuilla).Siksi yritykset ja viranomaiset eivät saa digitaalisista välineistä täyttä hyötyä.

Digitaalisten
sisämarkkinoiden tarkoitus on purkaa sääntelystä johtuvat raja-aidat ja
yhdistää vihdoinkin 28 kansallista markkina-aluetta yhtenäisiksi
sisämarkkinoiksi. Kunnolla toimivat digitaaliset sisämarkkinat voisivat
kasvattaa EU:n taloutta jopa 415 miljardilla eurolla vuodessa ja luoda
satoja tuhansia työpaikkoja.

Tänään hyväksyttyyn digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan kuuluu useita ensi vuoden loppuun mennessä toteutettavia kohdennettuja toimia (ks. liite). Strategia rakentuu kolmen pilarin
varaan: 1) Kuluttajien ja yritysten digitaalisten tuotteiden ja
palvelujen saantia parannetaan koko Euroopassa. 2) Luodaan suotuisat ja
tasapuoliset olosuhteet digitaaliverkoille ja innovatiivisille
palveluille. 3) Maksimoidaan digitaalitalouden kasvupotentiaali.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments