EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyynnöstä

27.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Julkiset hankinnat – Direktiivi 2004/18/EY– 1 artiklan 4 kohta – Palvelukonsessio – Käsite – Sosiaaliturvaviranomaisen ja taksiyhtiöiden välinen sopimuskokonaisuus, joka koskee vakuutettujen matkakustannusten sähköistä suorakorvausmenettelyä ja kuljetusten tilausjärjestelyä

Ennakkoratkaisupyyntö
koski julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja
palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen
yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/18/EY (EUVL L 134, s. 114) 1 artiklan 4 kohdan
tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa on kyse Kansaneläkelaitoksen, Suomen
Palvelutaksit ry:n ja Oulun Taksipalvelut Oy:n välisestä asiasta, ja
joka koskee sairauden hoitoon liittyvien taksimatkakustannusten
sähköistä suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuskokonaisuuden
toteuttamista ilman tarjouspyyntömenettelyä.

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Julkisia
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien
sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan
4 kohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen
sopimuskokonaisuuden voidaan katsoa olevan mainitussa säännöksessä
tarkoitettu palvelukonsessio, mikäli hankintaviranomainen on siirtänyt
sille kuuluvan liiketoiminnallisen riskin täysimääräisesti tai
merkittävissä määrin, mikä kansallisen tuomioistuimen on selvitettävä
siten, että se ottaa huomioon kaikki mainitun sopimuskokonaisuuden
kohteena olevien toimenpiteiden ominaispiirteet.

Linkki asiaan C-269/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments