Asunnon korjauskustannukset ennen sisäänmuuttoa olivat kotitalousvähennykseen oikeuttavia

20.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2015:74

Henkilökohtaisen tulon verotus – Kotitalousvähennys – Asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö – Asunnon käyttö

A ja B ostivat kesällä 2008 vanhan kansakoulurakennuksen, jonka
hallintaoikeuden he saivat samana kesänä. Rakennuksessa sijainneessa
asunnossa tehtiin korjaustöitä. Asunto oli tyhjänä, kunnes A ja B
muuttivat sinne vuonna 2011 vakituisesti asumaan. Korkein
hallinto-oikeus katsoi, että verovelvolliset olivat käyttäneet asuntoa
korjaustöiden suorittamisaikana vuonna 2010 siten kuin
kotitalousvähennystä koskevassa tuloverolain 127 a §:n 1 momentissa
tarkoitetaan. Verovuosi 2010.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments