Toimitusjohtajan salaama toimivaltuuksien ylitys katsottiin kavallukseksi, ei erikseen luottamusaseman väärinkäyttöä

22.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:33

Kavallus – Törkeä kavallus
Luottamusaseman väärinkäyttö
Tahallisuus
Rikosten yhtyminen – Lainkonkurrenssi

A, joka oli erään lähivakuutusyhdistyksen toimitusjohtaja, siirsi
yhdistyksen varoja noin 800 000 euron arvosta pankkitilille, jonka hän
oli avannut yhdistyksen nimissä Itävallassa. Eräälle ulkomaalaiselle
asianajajalle annettiin käyttöoikeus tiliin. A:lla ei ollut oikeutta
tehdä näin mittavia sijoituksia ilman yhdistyksen hallituksen päätöstä. A
ei ilmoittanut siirtoa merkittäväksi yhdistyksen kirjanpitoon eikä hän
myöskään antanut siitä tietoja yhdistyksen hallitukselle. A:n ja
asianajajan välisen sopimuksen mukaan asianajajalla oli oikeus hallita
varoja ja sijoittaa ne. Varat tuli kuitenkin palauttaa eräälle
yhdistyksen tilille Suomessa kuuden viikon kuluessa niiden
vastaanottamisesta. Takaisinmaksulle ei ollut asetettu vakuutta eikä
A:lla tai yhdistyksellä ollut mahdollisuutta estää yhdistyksen etujen
vastaista varojen käyttöä. Asianajaja käytti suurimman osan varoista
omiin tarkoituksiinsa ja niistä palautui yhdistykselle vähemmän kuin
yksi kymmenesosa.

A:n katsottiin anastaneen varat yhdistykseltä
ja hänet tuomittiin törkeästä kavalluksesta. Sitä vastoin katsottiin,
ettei luottamusaseman väärinkäyttöä voitu lukea A:n syyksi erillisenä
rikoksena.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments