Tilastokeskus: Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014

10.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2014 ulosottovelan määrä velallista kohden on kasvanut ja vastaavasti perinnässä olevien asioiden määrä velallista kohden on vähentynyt verrattuna vuoteen 2013

uonna 2014 velallisilla oli
ulosottovelkaa yhteensä 4 miljardia euroa, noin neljä prosenttia
enemmän kuin vuonna 2013. Perinnässä olevia asioita oli puolestaan
yli kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Ulosottovelka ja perinnässä olevien asioiden määrä
henkilöä kohden vuosina 2008–2014

Ulosottovelka ja perinnässä olevien asioiden määrä henkilöä kohden vuosina 2008–2014

Ulosottovelka ja perinnässä olevien asioiden
määrä henkilöä kohden vuosina 2008–2014

  Luonnollinen henkilö Oikeushenkilö
Velkaa/henkilö Asioita/henkilö Velkaa/ henkilö Asioita/henkilö
2008 16 856 5.5 16 956 7.2
2009 15 910 5.6 18 174 7.3
2010 15 231 5.9 22 507 8.2
2011 14 849 6.6 24 270 8.8
2012 14 994 6.9 23 167 8.8
2013 15 582 7.4 23 752 8.6
2014 16 050 7.1 26 424 8.3

Ulosottovelallisia oli vuoden 2014 lopussa lähes 240 000, näistä
oikeushenkilöitä noin 17 800. Yhteensä velallisia oli noin 600
enemmän vuoden 2014 lopussa kuin vastaavana ajankohtana vuonna
2013. Ulosottovelallisilla oli perinnässä yli 1,7 miljoonaa asiaa,
näistä lähes 1,6 miljoonaa asiaa luonnollisilla henkilöillä.

Lähes 221 700 ulosottovelallisesta luonnollisesta
henkilöstä 95 prosenttia kuului Suomessa vakinaisesti asuvaan
väestöön. Näistä naisia oli 77 800 ja miehiä 133 900.
Miehillä oli perinnässä 962 800 asiaa vuoden 2014 lopussa,
lähes kolme prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna
2013. Miesten ulosottovelka oli puolestaan yli kaksi prosenttia
suurempi kuin vuotta aiemmin. Ulosottovelallisilla naisilla oli
vuonna 2014 yhteensä noin neljä prosenttia vähemmän perinnässä
olevia asioita ja noin neljä prosenttia enemmän ulosottovelkaa kuin
vuotta aiemmin.

Ulosottovelka ja ulosottoasioiden lukumäärät
sukupuolittain 2008–2014

Ulosottovelka ja ulosottoasioiden lukumäärät sukupuolittain 2008–2014

Vireillä olevia ja päättyneitä ulosottoasioita oli yhteensä noin
4,5 miljoonaa vuonna 2014. Näistä 37 prosenttia oli vireillä olevia
asioita vuoden 2014 lopussa. Ulosottoasioiden määrä kääntyi laskuun
ensimmäistä kertaa, kun tarkastellaan asioita vuodesta 2008
alkaen.

Ulosottoasioiden määrät vuosittain
2008–2014

Ulosottoasioiden määrät vuosittain 2008–2014

Vuoden 2014 lopussa vireillä olleista ulosottoasioista suurimpia
ryhmiä olivat muut yksityisoikeudelliset perintäasiat, muut
julkisoikeudelliset asiat ja veroasiat. Edellä mainitut
ulosottoasiat kattoivat 93 prosenttia kaikista vuonna 2014 vireillä
olleista ulosottoasioista. Muita julkisoikeudellisia asioita oli
vuonna 2014 vireillä lähes 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta
aiemmin. Myös muita yksityisoikeudellisia perintäasioita ja
veroasioita oli vähemmän vireillä vuonna 2014 kuin vuonna 2013.
Sakkoasioita oli vuonna 2014 vireillä yli 35 prosenttia enemmän
kuin vuonna 2013.

Vireillä olevien ulosottoasioiden lukumäärät asian
mukaan vuosina 2008–2014

Vireillä olevien ulosottoasioiden lukumäärät asian mukaan vuosina 2008–2014

Vireillä olevien ulosottoasioiden lukumäärät
asian mukaan vuosina 2008–2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muut yksityis-
oikeudelliset
perintäasiat
384 494 431 275 479 596 548 085 637 033 714 940 701 042
Muut julkis-
oikeudelliset
asiat
455 635 447 276 417 945 586 004 557 795 525 461 464 046
Veroasiat 309 202 344 030 386 386 383 787 380 653 401 687 389 021
Sakko- ja
korvausasiat
101 967 113 838 104 459 66 272 67 955 72 911 98 732
Elatus-
apuasiat
23 604 21 426 26 621 25 111 21 946 21 990 21 221
Muut yksityis-
oikeudelliset
toimenpide-
asiat
1 226 1 160 1 025 915 868 1 073 1 213

Velallisiin kohdistuvien ulosottoasioiden lukumäärä voi olla
suurempi kuin ulosottoasioiden kokonaismäärä, sillä yhteen
ulosottoasiaan voi liittyä useampi kuin yksi ulosottovelallinen.
Velallistiedoissa velalliseen kohdistuva ulosottoasia lasketaan
aina yhdeksiriippumatta ulosottoasiaan liittyvien velallisten
määrästä.

Ulosottoasiat-tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton
asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments