SM: Poliisin säilyttämien tutkintavankien oikeusturva paranee

24.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Muutokset koskevat tutkintavangin oikeuksia ja velvollisuuksia ja ne tulevat voimaan 11.5.2015. Lakimuutoksen myötä poliisin säilyttämien tutkintavankien kohtelua koskeva sääntely saatetaan pääosin yhdenmukaiseksi 1.5.2015 voimaan tulevien tutkintavankeuslain muutosten kanssa

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvisti lain  tänään 24. huhtikuuta. Poliisin säilyttämien tutkintavankien oikeusturva paranee.
Lakimuutoksella myös täsmennetään poliisin säilyttämien henkilöiden
kohtelusta annetun lain soveltamisessa ilmenneitä tulkinnanvaraisuuksia.
Esimerkiksi tutkintavankeuden päättymiseen, tutkintavangin
sijoittamiseen ja lyhytaikaiseen siirtämiseen liittyvät säädökset
muuttuvat.

Eduskunnan vastaukseen sisältyy lausuma: Eduskunta edellyttää, että
hallitus valmistelee kiireellisesti poliisin säilyttämien henkilöiden
kohtelusta annetun lain kokonaisuudistuksen.

Sisäministeriö asetti tänä keväänä työryhmän, jonka tehtävänä on laatia
esiselvitys poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain
uudistamistarpeista. Tavoitteena on lain kokonaisuudistus.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments