SM: Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettua lakia uudistetaan

7.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia esiselvitys poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain uudistamistarpeista. Tavoitteena on lain kokonaisuudistus. Työryhmän toimikausi on 1.4.2015 – 31.10.2016

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettua lakia on sen
voimaantulon jälkeen uudistettu useaan otteeseen. Muutoksia tähän
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelun yleissäädökseen ovat
edellyttäneet muun muassa vankeuslain ja tutkintavankeuslain
uudistukset.

Säännösten soveltamisen näkökulmasta on havaittu seikkoja, jotka ovat
aiheuttaneet tarpeen tarkastella nykyistä lakia kokonaisvaltaisesti.
Lisäksi poliisin lain nojalla eri perustein säilyttämien henkilöiden
kohtelua koskevien säännösten katsotaan edellyttävän yhteensovittamista.
Myös eduskunta on hallituksen esitykseen antamassaan vastauksessa
edellyttänyt, että poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun
lain kokonaisuudistus valmistellaan kiireellisesti.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments