SM: Lakimuutokset viranomaisten tiedonkulun parantamiseksi voimaan 1.4.

7.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Terveydenhuollon, opetuksen, nuorisotoimen ja sosiaalihuollon viranomaiset voivat jatkossa ilmoittaa työssä saamiaan tietoja poliisille, kun he epäilevät jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi

Säädösmuutos koskee yhteensä neljäätoista lakia ja muutokset tulevat voimaan 1.4.2015.

Lakimuutosten taustalla on perhe- ja lastensurmia selvitettäessä
havaitut viranomaisten tiedonvaihdon puutteet. Sisäministeriö asetti
perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi viranomaisten välistä
tiedonvaihtoa selvittävän työryhmän vuonna 2012. Oma-aloitteisen
ilmoittamisen mahdollistamiseksi väkivallan uhan tilanteissa
perustettiin ministeriöiden välinen suunnitteluryhmä, joka selvitti
säännösten muutostarpeet ja teki nyt hyväksytyt muutosesitykset.

– Muilla viranomaisilla saattaa olla poliisin toiminnan kannalta
ratkaisevaa tietoa. Viime vuosina on ollut tilanteita, joissa
esimerkiksi lastensuojelussa, terveydenhuollossa tai koulussa on ollut
tieto vaikkapa pahoinpitelystä perheessä, mutta se ei ole tullut
poliisin tietoon. On tärkeää, että tieto kulkee, jotta poliisi voi tehdä
mahdollisimman todenmukaisen arvion väkivallan uhasta, ja ryhtyä myös
tarvittaessa toimenpiteisiin. Siksi nämä lakimuutokset ovat tarpeen,
toteaa sisäministeri Päivi Räsänen.

Apua tragedioiden ennalta ehkäisyyn

Aikaisemmin salassapitovelvollisuus on saattanut estää kriittisen
tiedon välittymisen poliisille. Viranomaisten välinen tiedonvaihto on
pääsääntöisesti edellyttänyt pyyntöä tietoja tarvitsevalta
viranomaiselta. Ongelmana on ollut, että poliisi ei ole tiennyt toisella
viranomaisella olevista tiedoista eikä näin ollen ole osannut niitä
pyytää. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tietoja on pyydettynäkin saanut
luovuttaa vain rajoitetusti.

– Lakimuutokset luovat uudenlaisen mahdollisuuden ehkäistä väkivaltaa.
Viranomaisten välisen tiedonvaihdon sujuvuus edellyttää kuitenkin ennen
kaikkea hyvää keskinäistä yhteistyötä. Kysymys on erittäin
ajankohtainen, sillä kunnan on uuden sosiaalihuoltolain mukaan
järjestettävä sosiaalipalvelut myös lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä
muusta väkivallasta ja kaltoin kohtelusta aiheutuvan tuen tarpeeseen,
muistuttaa peruspalveluministeri Susanna Huovinen.

Säädösmuutosten arvioidaan lisäävän poliisille tehtävien ilmoitusten
määrää useilla sadoilla vuosittain, mutta hyödyt arvioidaan
merkittäviksi tragedioiden ennalta ehkäisyssä. Lakimuutosten perusteella
voidaan ehkäistä muutakin kuin perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, kuten
esimerkiksi koulusurmia, jos herää epäily koulussa toteutettavan
väkivallan uhkasta.

– Toimenpiteet perhe- ja lastensurmien ehkäisemiseksi viranomaisten
tiedonkulkua parantamalla ovat tärkeitä askelia oikeaan suuntaan.
Uudistuksessa on otettu huomioon kaikkia koulutusasteita ja oppilas- ja
opiskelijahuoltoa koskeva lainsäädäntö. Koulutusasteet käsittävät
peruskoulun, toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen, toteaa opetus-
ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments