Ruotsin HD: lapsen huoltoa ym. koskeva asia pitää saada tutkittavaksi jossain käräjäoikeudessa, vaikka lapsella olisi salatut henkilötiedot

13.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus katsoi, että mm. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla edellyttää, että henkilö saa asiansa tutkittavaksi tuomioistuimessa. Lapsen henkilötietojen salaus ei saa johtaa siihen, että huoltoa koskevaa asiaa ei lainkaan saisi tutkittavaksi tuomioistuimessa. Toissijainen yleisforum eli Tukholman käräjäoikeus oli siten toimivaltainen tutkimaan asian.

Ratkaisun otsikko kuuluu seuraavasti:

Reservforum enligt 6 kap. 17 § föräldrabalken. När foruminvändning görs
och barnet har skyddade personuppgifter är Stockholms tingsrätt behörig.

Koko päätös löytyy täältä: Ö 5486-13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments