Rahoitusleasingvuokraajalla oli oikeus purkaa puhelinjärjestelmän vuokrasopimus

1.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:26

Leasing
Sopimus – Sopimuksen tulkinta – Sopimuksen purkaminen

A Oy oli tehnyt rahoitusyhtiö B Oyj:n kanssa vuokrasopimuksen
puhelinjärjestelmän hankkimisesta rahoitusleasingjärjestelyllä.
Puhelinjärjestelmän oli A Oy:lle toimittanut tilaussopimuksen
perusteella C Oy. B Oyj vaati vuokrasopimuksen purkamisoikeutensa
perusteella A Oy:n velvoittamista maksamaan erääntyneen vuokraerän ja
vahingonkorvausta. A Oy puolestaan katsoi, että sillä oli oikeus purkaa
vuokrasopimus vuokrakohteen virheen perusteella ja vaati B Oyj:n
velvoittamista palauttamaan maksetut vuokrat. Kysymys vuokrasopimuksen
osapuolten oikeudesta purkaa sopimus vuokrasopimuksen yleisten
sopimusehtojen perusteella. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments