Poliisilla oikeus rikosvahinkolain mukaiseen kärsimyskorvaukseen

24.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko – Kärsimys

Poliisi oli virkatehtävää hoitaessaan joutunut rikosvahinkolain 9 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitetun henkirikoksen yrityksen kohteeksi.
Vakuutusoikeus katsoi, että hänen henkilökohtaista koskemattomuuttaan
oli erityisen vakavasti loukattu siten, että hänellä oli oikeus
korvaukseen kärsimyksestä rikosvahinkolain nojalla. Sillä seikalla, että
A oli poliisimiehenä virkatehtäviä hoitaessaan joutunut edellä
tarkoitetun rikoksen uhriksi, ei ole merkitystä arvioitaessa oikeutta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments