OM: Seksin osto tulee kesäkuun alusta lähtien rangaistavaksi myös tuottamuksellisena

10.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevaa rikoslain säännöstä täsmennetään. Seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta on 1. kesäkuuta 2015 lähtien rangaistavaa myös tuottamuksellisena, eli huolimattomuudesta tehtynä.

Enää ei siis edellytetä, että seksin ostaja on tiennyt ostavansa
seksiä parituksen tai ihmiskaupan uhrilta. Hänet voidaan tuomita myös
silloin, jos hänen olisi pitänyt epäillä sitä. Teon enimmäisrangaistus
on kuusi kuukautta vankeutta.

Lainmuutoksen voimaantulo on määrä vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä huomenna 10. huhtikuuta.

Nykyisen,
vuonna 2006 voimaan tulleen säännöksen mukaan teko on rangaistava vain
tahallisena. Säännöksen soveltaminen on osoittautunut vaikeaksi. Tavoite
eli parituksen kohteiden ja ihmiskaupan uhrien suojaaminen ei tällä
hetkellä toteudu tavalla, jota lakia säädettäessä toivottiin.

Säännöksen
tiukentamisen voidaan arvioida vähentävän parituksen kohteiden ja
ihmiskaupan uhrien tarjoamien seksuaalipalvelujen kysyntää. Kysynnän
mahdollinen heikentyminen voisi vähentää myös Suomen houkuttelevuutta
ihmiskaupan ja ulkomaisten prostituoitujen kohdemaana sekä kannustaa
alalla toimivia irrottautumaan prostituutiosta.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments