OM: Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmä laajenee lokakuun alusta

9.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovioikeuksissa vuodesta 2011 käytössä ollut jatkokäsittelylupajärjestelmä laajenee. Lokakuun alusta alkaen kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista tulee jatkokäsittelyluvan piiriin

Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa uudistukseen liittyvät
lainmuutokset perjantaina 10. huhtikuuta tulemaan voimaan 1.10.2015.
Uudistuksella selkeytetään lupajärjestelmää ja edistetään sitä, että
oikeudenkäynnin painopiste on käräjäoikeudessa.

Jatkokäsittelylupajärjestelmä
merkitsee, että kaikista käräjäoikeuden ratkaisuista voi valittaa
edelleen hovioikeuteen, mutta hovioikeus ottaa täystutkintaan vain ne
asiat, joille se on myöntänyt jatkokäsittelyluvan. Luparatkaisu tehdään
kirjallisen aineiston perusteella.

Lokakuun alusta alkaen
jatkokäsittelylupa tarvitaan kaikissa riita- ja hakemusasioissa.
Tavallisimpia hakemusasioita ovat esimerkiksi maksukyvyttömyyteen ja
ulosottoon liittyvät valitukset.

Rikosasioissa vastaaja, syyttäjä
ja asianomistaja tarvitsevat lokakuun alusta alkaen
jatkokäsittelyluvan, jos vastaaja on tuomittu enintään 8 kuukauden
vankeusrangaistukseen. Tätä ankarammissa rangaistuksissa lupaa ei
tarvita.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments