Kilpailu-ja kuluttajaviraston viikon vinkki: Tuotteen viasta voi valittaa, vaikka takuuaika on päättynyt

27.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Takuuajan päättyminen ei merkitse sitä, että yrityksen vastuu tuotteen virheestä päättyisi. Jos takuuta ei ole tai se on kulunut umpeen, myyjä vastaa virheestä kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevien säännösten perusteella

Virhevastuun kestolle ei ole säädetty aikarajaa, vaan vastuuaika määrittyy tuotteen oletettavissa olevan kestoiän perusteella.

Takuun päätyttyä kuluttajalla on yleensä näyttövelvollisuus siitä,
että tuotteessa on virhe. Tuotteessa on virhe, jos vika ilmenee selvästi
ennen tuotteen normaalin käyttöiän päättymistä eikä myyjä esitä
selvitystä sen tueksi, että kuluttaja on aiheuttanut virheen tai se on
aiheutunut myyjästä riippumattomasta syystä. Myyjä ei ole virhevastuussa
silloin, jos vika johtuu luonnollisesta kulumisesta, onnettomuudesta
tai käyttövirheestä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments