Euroopan parlamentti: Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE): Oikeuden mukainen oikeudenkäynti – Luonnos EU:n lainsäädännön syyttömyysolettamasta

10.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

LIBE hyväksyi 31.3 epäillyn oikeuden tulla pidetyksi syyttömänä jäsenvaltioissa kunnes tämä todistetaan syylliseksi

“Syyttömyysolettama on perusoikeus ja ennen kaikkea se on olennainen periaate, jos haluamme estää mielivaltaiset tuomiot ja vallan väärinkäyttöä rikosoikeudenkäynnissä. Periaatteella pyritään takaamaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin”, sanoi esittelijä Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) valiokuntakäsittelyssä.

“Direktiiviehdotus on tärkeä siksi, että  syyttömyysolettaman periaate on ollut heikkenemässä  useissa EU: n jäsenvaltioissa”, hän lisäsi.

Valiokunnan äänestys antaa esittelijälle valtuudet aloittaa neuvottelut Euroopan unionin neuvoston kanssa, jotta päästäisiin yhteisymmärrykseen direktiiviehdotuksesta. Kolmikantaneuvottelujen  parlamentin, neuvoston ja komission välillä pitäisi alkaa pian

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments