EU:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

14.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Mies- ja naispuoliset työntekijät – Tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä – Direktiivi 79/7/ETY – 4 artikla – Direktiivi 97/81/EY – UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemä osa-aikatyötä koskeva puitesopimus – Etuuksien laskeminen – Järjestelmä puuttuvien vakuutusmaksujen kattamiseksi – Osa-aikatyöntekijät ja kokoaikaiset työntekijät

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Espanja)

Ennakkoratkaisupyyntö  on esitetty asiassa, joka koskee pysyvästä täydestä työkyvyttömyydestä maksettavan eläkkeen laskentaperustan määrittämistä.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Miesten
ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta
toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 19.12.1978
annetun neuvoston direktiivin 79/7/ETY 4 artiklan 1 kohtaa on tulkittava
siten, ettei se ole esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan
maksuperusteisen työkyvyttömyyseläkkeen laskemisessa käytettävään
viiteajanjaksoon sisältyvät osa-aikatyön jälkeiset ajanjaksot, joilta ei
ole maksettu vakuutusmaksuja, katetaan voimassa olevilla
vähimmäismaksuperusteilla alennettuina tällaiseen työhön sovellettavalla
osa-aikakertoimella, kun taas tällaista vähennystä ei tehdä, jos
kyseiset ajanjaksot sijoittuvat kokoaikatyön jälkeen.

2)      Euroopan
teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten
yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen
yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta
puitesopimuksesta 15.12.1997 annetun neuvoston direktiivin 97/81/EY,
sellaisena kuin se on muutettuna 7.4.1998 annetulla neuvoston
direktiivillä 98/23/EY, liitteenä olevaa 6.6.1997 tehtyä, osa-aikatyötä
koskevaa puitesopimusta on tulkittava siten, ettei sen soveltamisalaan
kuulu jäsenvaltion säännöstö, jonka mukaan maksuperusteisen
työkyvyttömyyseläkkeen laskemisessa käytettävään viiteajanjaksoon
sisältyvät osa-aikatyön jälkeiset ajanjaksot, joilta ei ole maksettu
vakuutusmaksuja, katetaan voimassa olevilla vähimmäismaksuperusteilla
alennettuina tällaiseen työhön sovellettavalla osa-aikakertoimella, kun
taas tällaista vähennystä ei tehdä, jos kyseiset ajanjaksot sijoittuvat
kokoaikatyön jälkeen.

Linkki asiaan C-527/13

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote C-527/13

Cachaldora Fernández

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments