EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

23.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 93/13/ETY – Kohtuuttomat ehdot – Vakuutussopimus – 4 artiklan 2 kohta – Sopimusehtojen kohtuuttomuuden arviointi – Ei koske sopimuksen pääkohdetta koskevia sopimusehtoja – Sopimusehto, jolla pyritään turvaamaan asuntolainasopimuksen lyhennyksistä huolehtiminen – Lainanottajan täysi työkyvyttömyys – Kyseisen turvan ulkopuolelle jättäminen, jos lainanottajan katsotaan kykenevän harjoittamaan palkallista tai palkatonta toimintaa

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt tribunal de grande instance de Nîmes
(Ranska).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun
neuvoston direktiivin 93/13/ETY (EYVL L 95, s. 29) 4 artiklan 2 kohdan
tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat
Jean-Claude Van Hove ja CNP Assurances SA (jäljempänä CNP Assurances) ja
jossa on kyse sellaisen vakuutussopimukseen sisällytetyn sopimusehdon
väitetystä kohtuuttomuudesta, jossa määritellään täysi työkyvyttömyys,
jonka perusteella kyseinen yhtiö ottaa huolehtiakseen Van Hoven
asuntolainojen lyhennyksistä.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Kuluttajasopimusten
kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin
93/13/ETY 4 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että
vakuutussopimuksessa määrätty ehto, jonka tarkoituksena on turvata
lainanantajalle maksamatta olevista lyhennyksistä huolehtiminen
lainanottajan täyden työkyvyttömyyden tapauksessa, kuuluu kyseisessä
säännöksessä olevan poikkeuksen soveltamisalaan ainoastaan, jos
ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että

–        yhtäältä
sen sopimuskokonaisuuden, johon ehto kuuluu, luonteen, systematiikan ja
ehtojen sekä sen oikeudellisen ja tosiasiallisen asiayhteyden
perusteella kyseisessä ehdossa vahvistetaan mainitun kokonaisuuden
olennainen osa, joka sellaisenaan määrittää kyseistä kokonaisuutta, ja

–        toisaalta
mainittu ehto on laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi, eli sen
lisäksi, että se on kieliopillisesti kuluttajalle ymmärrettävä,
sopimuksessa myös ilmaistaan avoimesti, miten kyseisessä sopimusehdossa
tarkoitettu menettely käytännössä toimii sekä minkälainen suhde
kyseisellä menettelyllä on siihen menettelyyn, josta on määrätty muissa
sopimusehdoissa, siten että kuluttajalla on mahdollisuus täsmällisten ja
helppotajuisten perusteiden nojalla arvioida, minkälaisia taloudellisia
seurauksia siitä hänelle aiheutuu.

Kuluttajasopimusten
kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin
93/13/ETY 4 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että
vakuutussopimuksessa määrätty ehto, jonka tarkoituksena on turvata
lainanantajalle maksamatta olevista lyhennyksistä huolehtiminen
lainanottajan täyden työkyvyttömyyden tapauksessa, kuuluu kyseisessä
säännöksessä olevan poikkeuksen soveltamisalaan ainoastaan, jos
ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että

–        yhtäältä
sen sopimuskokonaisuuden, johon ehto kuuluu, luonteen, systematiikan ja
ehtojen sekä sen oikeudellisen ja tosiasiallisen asiayhteyden
perusteella kyseisessä ehdossa vahvistetaan mainitun kokonaisuuden
olennainen osa, joka sellaisenaan määrittää kyseistä kokonaisuutta, ja

–        toisaalta
mainittu ehto on laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi, eli sen
lisäksi, että se on kieliopillisesti kuluttajalle ymmärrettävä,
sopimuksessa myös ilmaistaan avoimesti, miten kyseisessä sopimusehdossa
tarkoitettu menettely käytännössä toimii sekä minkälainen suhde
kyseisellä menettelyllä on siihen menettelyyn, josta on määrätty muissa
sopimusehdoissa, siten että kuluttajalla on mahdollisuus täsmällisten ja
helppotajuisten perusteiden nojalla arvioida, minkälaisia taloudellisia
seurauksia siitä hänelle aiheutuu.

Linkki asiaan C-96/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments