Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio vuokratyödirektiiviä koskevassa asiassa

17.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuin antoi tiistaina 17.3. tuomionsa työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-533/13, AKT

Työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntö koskee
eräiden työehtosopimusten sisältämien vuokratyövoiman käyttöä koskevien
rajoitusten soveltamista. Työtuomioistuin haluaa selvittää, voidaanko
vuokratyövoiman käyttöä rajoittaa työehtosopimuksissa sovituin tavoin,
kun otetaan huomioon vuokratyödirektiivin (2008/104/EY) säännökset.

Suomi on katsonut, että direktiiviä on tulkittava
siten, että siinä ei rajoiteta jäsenvaltion oikeutta pitää voimassa tai
ottaa käyttöön vuokratyön käyttöä koskevia rajoituksia tai kieltoja.
Direktiivissä asetetaan jäsenvaltioille ainoastaan kertaluonteinen
hallinnollinen velvollisuus tarkastella vuokratyön käytön rajoituksia ja
kieltoja sekä ilmoittaa tarkastelun tuloksista komissiolle. Lisäksi
Suomi on katsonut, että direktiivi ei joka tapauksessa ole esteenä
sellaiselle työehtosopimukselle, jonka mukaan vuokratyövoiman käyttö on
sallittu vain erikseen luetelluissa tapauksissa, kuten työhuippujen
tasaamiseksi tai töissä, joita ei voida teettää yrityksen omilla
työntekijöillä. Tällaista työehtosopimuksen säännöstä voidaan pitää
tarpeellisena sen varmistamiseksi, että työmarkkinat toimivat
moitteettomasti.

Viestintäosaston tiedote

Linkki asiaan C-533/13

Turun Sanomat: EU-tuomioistuimessa osavoitto AKT:lle

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments