SM: Vuonna 2014 poliisi käytti salaisia tiedonhankintakeinoja edellisvuotta vähemmän

2.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriö on antanut eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomuksen poliisin tiedonhankinnasta ja valvonnasta vuonna 2014. Viime vuonna poliisi käytti salaisista tiedonhankintakeinoista etenkin telepakkokeinoja edellistä vuotta merkittävästi vähemmän

Kertomus perustuu Poliisihallituksen tekemään selvitykseen. Poliisin tiedonhankintaa koskevat pakkokeino- ja poliisilain uudet säännökset tulivat voimaan 1.1.2014. Poliisin tiedonhankintaa ja sen valvontaa tarkasteltiin nyt ensimmäistä kertaa uuden lainsäädännön mukaisesti.

Huumausainerikos yleisin peruste telekuuntelun käynnistämiseen

Vuonna 2014 huumausainerikos oli edelleen yleisin peruste telekuuntelun ja -valvonnan käynnistämiseen. Muita perusteita olivat esimerkiksi omaisuus- tai väkivaltarikos.

Pakkokeinolain mukaisia televalvontavaatimuksia myönnettiin viime vuonna 1631, (edellisenä vuonna 1963). Telekuuntelu- ja televalvontavaatimuksia myönnettiin viime vuonna 1428 (2169).

Televalvonnan kohteena olleiden henkilöiden lukumäärä oli viime vuonna 1322 (1503). Telekuuntelun ja -valvonnan kohteena olleiden henkilöiden lukumäärä oli 572 (768).

Telekuuntelua ja -valvontaa kohdistettiin viime vuonna 1669 (2802) liittymään. Televalvontaa kohdistettiin viime vuonna 2844 (3526) liittymään.

Tukiasematietojen (tolppaluvan) hankkimiseksi poliisille myönnettiin viime vuonna 271 (231) vaatimusta.

Vuonna 2014 tehtiin muutamia peitetoiminta- ja valeostopäätöksiä sekä aikaisempien peitetoimintapäätösten jatkopäätöksiä.

Poliisiyksiköiden laillisuusvalvontaan kiinnitettiin erityistä huomiota

Sisäministeriön ja Poliisihallituksen välisen tulostavoiteasiakirjan mukaisesti Poliisihallitus kiinnitti vuonna 2014 erityistä huomiota poliisiyksiköiden laillisuusvalvontaan ja erityisesti salaisten tiedonhankintakeinojen yhdenmukaisten käytäntöjen valvontaan. Tarkastuskohteina olivat salaiset pakkokeinot, joiden käytöstä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies tai poliisimies ilman tuomioistuinkontrollia, sekä tietolähdetoiminta.

Saatujen selvitysten perustella tietolähdetoiminnan organisointi poliisiyksiköissä vastaa Poliisihallituksen ohjeistusta, joskin organisoinnin käyttöönotossa esiintyi yksittäisiä viiveitä. Uusia tietolähteiden rekisteröintejä poliisilaitoksilla suoritettiin muutamia.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments