SM: Ministeri Räsänen: Lakihanke poliisin tiedonhankintasäännöksistä tarpeen

23.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriössä on sisäministeri Päivi Räsäsen toimeksiannosta arvioitu poliisilain tiedonhankintasäännösten riittävyyttä

Arviointityön tavoitteena oli selvittää, ovatko poliisilain tiedonhankintasäännökset riittävän kattavat ennaltaehkäisemään järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa ja terroristisia uhkia.

Erityisesti tuli selvittää, onko viranomaisilla riittäviä keinoja
ennalta estää tai paljastaa yhteiskunnan kannalta kaikkein vakavimpia
rikoksia. Räsänen pitää asiaa kiireellisenä.

– Olen syksyllä antanut toimeksi selvittää asiaa.
Turvallisuusympäristömme on muuttunut, ja lainsäädäntöä on välttämätöntä
päivittää uudentyyppisiä uhkia varten, jotta poliisi pystyy tehokkaasti
ennalta estämään vakavia rikoksia. Muissa pohjoismaissa tämäntyyppinen
lainsäädäntö on jo käytössä, ministeri Räsänen toteaa.

Selvityshankkeessa arvioitiin, millä edellytyksillä kotietsintä ja
takavarikko voitaisiin poliisilain perusteella tehdä siten, että
toimenpiteestä ilmoitettaisiin kohteelle jälkikäteen. Selvityksen mukaan
yhteiskunnan kannalta kaikkien vakavimpien rikosten toteutusta
valmistelevat henkilöt ovat koko ajan tietoisempia perinteisistä
tiedonhankintakeinoista ja pyrkivät toimimaan siten, ettei tieto
suunnitelmista tulisi viranomaisten tietoon.
Jälkikäteen ilmoitettava poliisilain mukainen etsintä on selvityksen
valossa tiedonhankintakeinona välttämätön, jotta
rikoksentekosuunnitelmia pystytään havaitsemaan riittävän ajoissa.

Muissa Pohjoismaissa ja suuressa osaa EU-valtioita on mahdollisuus
suorittaa kotietsintä vakavien rikosten estämiseksi ja paljastamiseksi
etsinnän kohteen saadessa siitä tiedon vasta jälkikäteen.

– Erityisesti terrorismirikosten ennalta estämisen näkökulmasta
lainsäädäntömuutos olisi mielestäni tarpeen. Tällä hetkellä poliisin on
vaikea hankkia tietoa yksittäisten radikalisoituneiden henkilöiden
suunnittelemista terrorismirikoksista, ministeri Räsänen sanoo.

– Jälkikäteen ilmoitettavan etsinnän salliminen mahdollistaisi
esimerkiksi tietokoneella olevan materiaalin tutkimisen, joka ns.
yksinäisten susien tapauksessa voi olla tekojen estämisen kannalta aivan
ratkaisevaa. Jo selvitysvaiheessa huomiota on kiinnitetty kansalaisten
oikeusturvan toteutumiseen ja yksityisyydensuojaan, ja niitä tulee myös
mahdollisessa lainsäädäntöhankkeessa punnita tarkoin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments