OM: Todistelu hallintolainkäytössä. Lausuntotiivistelmä

27.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Julkaisu sisältää tiivistelmän todistelua hallintolainkäytössä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi annetuista lausunnoista

Julkaisussa esitetään lausunnonantajien näkemyksiä luonnoksesta yleisesti sekä asiakohdittain.

Oikeusministeriö pyysi luonnoksesta lausuntoa 33 taholta. Lausunnon
antoi 21 tahoa. Lisäksi 4 ilmoitti, ettei lausu luonnoksesta. Lausunnot
olivat pääosin myönteisiä, mutta korkein hallinto-oikeus suhtautui
ehdotukseen kriittisesti.

Todistelua hallintolainkäytössä
koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan hallintolainkäyttölain
todistelusäännöksiä tarkistettaviksi niin, että ne olisivat
yhteensopivat muutettaviksi ehdotettujen oikeudenkäymiskaaren
todistelusäännösten kanssa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments