OM: Ryhmärakennuttamista edistävä laki voimaan syyskuussa

5.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uuden lain tarkoituksena on turvata ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja helpottaa rahoituksen saamista hankkeille

Ryhmärakennuttamista pyritään edistämään 1. syyskuuta 2015 voimaan tulevalla lailla. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa 6. maaliskuuta lain voimaantulo.

Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan omatoimisen ja
rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuotoa, jossa ryhmä
tulevia asukkaita organisoituu ja ryhtyy rakennuttamaan asuntoja
yhdessä. Usein hankkeissa on mukana rakennuttajakonsultti, joka
huolehtii muun muassa urakoiden kilpailuttamisesta. Hankkeeseen
osallistuvat kantavat itse riskin hankkeen teknisestä ja taloudellisesta
onnistumisesta.

Uuden lain soveltamisalaan kuuluvat sekä
asuntoyhteisömuodossa toteutettavat että niin sanotut
kiinteistömuotoiset ryhmärakennuttamishankkeet. Kummassakin tapauksessa
voi olla mukana myös konsultti.

Asuntoyhteisömuotoisessa
hankkeessa rakennuttajana toimii asunto-osakeyhtiö tai muu asuntoyhteisö
ja hankkeeseen osallistuvat henkilöt ovat sen osakkaita tai jäseniä.
Esimerkiksi kerrostalon ryhmärakennuttaminen tapahtuu yleensä
asuntoyhteisömuodossa. Kiinteistömuotoisessa
ryhmärakennuttamisessa rakennuttajina toimivat ryhmään kuuluvat
yksittäiset henkilöt. Esimerkiksi omakotitalojen rakennuttaminen 10
perheen ryhmälle voi olla kiinteistömuotoinen hanke.

Laki ei kuitenkaan koske pienimuotoisia, enintään kolmen asunnon hankkeita eikä asumisoikeusasuntojen rakennuttamishankkeita.

Ryhmärakennuttamishankkeen markkinointi

Markkinointia
koskevilla säännöksillä varmistetaan, että hankkeesta kiinnostuneet
saavat jo alkuvaiheessa tiedon siitä, mistä ryhmärakennuttamisessa on
kyse ja minkälainen hanke on suunnitteilla. Näin heillä on mahdollisuus
tiedostaa myös hankkeeseen liittyvät riskit.

Markkinointivaiheessa
kerätään usein maksu ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuvilta.
Osallistumismaksun enimmäismäärä on 100 euroa asuinneliöltä. Asuntoa
kohti maksu saa olla kuitenkin korkeintaan 10 000 euroa. Jos konsultti
on käynnistänyt hankkeen, osallistumismaksu on pienempi, enintään 30
euroa asuinneliöltä ja 3 000 euroa asunnolta.

Ryhmärakennuttajakonsultin tehtävät ja vastuut

Laissa
säädetään myös ryhmärakennuttajakonsultin velvollisuuksista. Konsultin
käyttö ei ole pakollista, mutta varsinkin suuremmissa hankkeissa
ulkopuolisen asiantuntijan käyttö on käytännössä välttämätöntä.

Konsultin
tulee antaa ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuville laissa
säädetyt tiedot ennen konsulttisopimuksen ja
ryhmärakennuttamissopimuksen tekemistä. Konsulttipalvelun asianmukainen
suorittaminen pyritään turvaamaan myös ammattitaito- ja
huolellisuusvaatimuksella sekä konsultin palkkiota koskevilla
säännöksillä.

Ryhmärakennuttajakonsultin suorituksessa olevasta
virheestä tai viivästyksestä sekä näiden seuraamuksista säädetään
laissa. Konsultin vastuuta ei jatkossa voi enää rajoittaa konsultin
palkkion määrään, kuten nykyisin tyypillisesti tehdään. Konsultilta
edellytetään myös pakollista vastuuvakuutusta niiden vahinkojen
korvaamiseksi, joista hän on lain mukaan vastuussa.

Asuntoyhteisömuotoisiin hankkeisiin tiukemmat säännökset

Asuntoyhteisömuotoisissa
hankkeissa, joissa on mukana ryhmärakennuttajakonsultti, edellytetään,
että tietyt ryhmärakennuttamista ja asuntoyhteisöä koskevat asiakirjat
on luovutettava ennen ryhmärakennuttamissopimuksen tekemistä
säilytettäväksi joko yhteisöä luotottavalle pankille tai, jos luottoa ei
hankita, aluehallintovirastoon. Yhtenäiset asiakirjat helpottavat
kokonaiskuvan muodostamista hankkeesta ja ovat siten omiaan edistämään
rahoituksen saamista.

Lisäksi asuntoyhteisömuotoisissa hankkeissa
urakoitsijan on asettava asuntoyhteisön hyväksi laissa säädetyt
vaatimukset täyttävät rakentamisvaiheen ja rakentamisvaiheen jälkeiset
vakuudet. Vakuudet ovat määrältään jonkin verran suuremmat kuin
rakentamisen yleisten sopimusehtojen mukaiset vakuudet.

Ryhmärakennuttamisessa on sekä etuja että riskejä

Ryhmärakennuttamiseen
voi sisältyä erilaisia etuja ja riskejä verrattuna asunnon ostamiseen.
Ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuvalla on yleensä suurempi
mahdollisuus vaikuttaa asuntonsa ja mahdollisten yhteiskäytössä olevien
tilojen rakentamisratkaisuihin kuin keskimääräisellä uuden asunnon
ostajalla. Asunnon saattaa ryhmärakennuttamalla myös saada tavanomaista
markkinahintaa edullisemmin.

Toisaalta
ryhmärakennuttamishankkeessa kuluttajalla ei ole takeita asunnon
loppuhinnasta. Hinta voi muodostua arvioitua suuremmaksi tai
pienemmäksi. Ryhmärakennuttajilla on myös asunnon ostajia suurempi riski
kannettavanaan, jos hanke ei teknisesti toteudu suunnitellulla tavalla.
Tällaisessa hankkeessa ei ole tahoa, jolla olisi asuntokauppalain
mukainen uuden asunnon myyjän vastuu valmiista asunnoista kuluttajalle.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments