Naapuri sai korvausta, vaikka oli aloittanut toimintansa meluhaitan jo vallitessa

24.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2015:21

Naapuruussuhde – Sietämisvelvollisuus – Meluhaitta
Vahingonkorvaus – Korvauksen sovittelu

A Oy oli harjoittanut ravintolatoimintaa Helsingin keskustassa
sijaitsevissa tiloissa vuodesta 1994 lähtien. B Oy oli aloittanut
hotellin pitämisen vuonna 2008 ravintolan naapurissa sijaitsevassa
rakennuksessa. Ravintolassa esitetystä musiikista johtunutta,
terveyshaitaksi luokiteltavaa melua oli kuulunut kahteen
hotellihuoneeseen aiheuttaen huoneiden käytön estymisen vuoksi B Oy:lle
tulonmenetystä. Melusta katsottiin aiheutuneen eräistä
naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta
rasitusta, minkä vuoksi B Oy:llä oli oikeus vahingonkorvaukseen.
Vahingonkorvausta kuitenkin soviteltiin B Oy:n myötävaikutuksen
perusteella sen laiminlyötyä riittävästi selvittää toimintapaikan
olosuhteita ja mahdollisuuksia suojautua meluhaitalta ennen
hotellitoiminnan aloittamista.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments