Metronkuljettajan liikennerikostuomio purettiin, ei rangaistusta ilman lakia

24.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:22

Liikennerikos – Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa

A oli lainvoimaisesti tuomittu liikenneturvallisuuden vaarantamisesta
rangaistukseen, kun hän oli kuljettaessaan metrojunaa
huolimattomuudesta rikkonut Helsingin kaupungin liikennelaitoksen
metrojunankuljettajan toimintaohjetta aiheuttaen vaaraa toisen
turvallisuudelle. Kysymys siitä, perustuiko tuomio ilmeisesti väärään
lainsoveltamiseen rikosoikeudellinen laillisuusperiaate huomioon ottaen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments