KKO arvioi konkurssivelallisen vangitsemisedellytyksiä

2.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:16

Konkurssi – Velallisen asema konkurssissa – Pakkokeinot velallista kohtaan

Konkurssiin asetetun osakeyhtiön edustaja A oli määrätty saapumaan
tuomioistuimeen vannomaan pesäluettelo oikeaksi. Istunto oli peruutettu,
koska kutsua ei ollut saatu annettua hänelle tiedoksi. Konkurssipesän
pesänhoitaja oli tämän jälkeen vaatinut A:n määräämistä sakon uhalla
allekirjoittamaan pesänhoitajan laatima pesäluettelo. Käräjäoikeuden
antamaa uhkasakkopäätöstä ei myöskään ollut saatu annettua A:lle
tiedoksi. Käräjäoikeus oli tämän jälkeen määrännyt A:n
painostusvankeuteen.

Kysymys siitä, oliko A voitu määrätä
vankeuteen varaamatta hänelle tilaisuutta tulla kuulluksi
vangitsemisvaatimuksesta ja ilman, että häntä oli ensin yritetty saada
luopumaan niskoittelusta uhkasakolla. Kysymys myös tuomioistuimen
velvollisuudesta yksilöidä vangitsemispäätöksessä velallisen
toimimisvelvollisuus.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments