KHO: Korkeimpien oikeuksien yhdistäminen ei parantaisi oikeusturvaa

5.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein hallinto-oikeus antoi yksimielisen lausunnon, jossa kritisoidan ylimpien oikeuksien yhdistämisselvitystä

Korkein hallinto-oikeus arvostelee oikeusministeriön julkaisemaa
selvitystä, jossa on arvioitu korkeimpien oikeuksien mahdollisesta
yhdistymisestä aiheutuvia hyötyjä ja haittoja. Selvityksessä esitetyt
johtopäätökset eivät perustu oikeusjärjestyksen tilan ja kehityksen
asianmukaiseen ja riittävään analyysiin.

Korkein hallinto-oikeus korostaa, että korkeimman hallinto-oikeuden
tehtävä ylimpänä tuomioistuimena on erilainen kuin korkeimman oikeuden,
eikä selvityksessä ole riittävästi otettu huomioon näitä korkeimpien
oikeuksien tehtävien eroja.

Yhdistetty ylin tuomioistuin ei ohjaisi paremmin oikeus- tai hallintokäytäntöä nykytilaan verrattuna, vaan kävisi päinvastoin.


Korkeimpien tuomioistuinten yhdistäminen ei olisi myöskään mikään
säästöhanke, koska sellainen päinvastoin vaatisi merkittäviä
investointeja. Ajatellun yhdistämisen ilmeisiä haittoja ja riskejä on
esimerkiksi asiantuntemuspohjan kaventuminen, korkeimman
hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori sanoo.

Pohdittaessa
uudistuksia tuomioistuinten toimintaan, tulisi aina lähteä kansalaisten
oikeusturvan parantamisen näkökulmasta. Näin ei kuitenkaan ole tehty
tässä selvityksessä. Myös taloudellisia vaikutuksia tulisi arvioida
laajalti. Korkein hallinto-oikeus korostaa, että sen toiminnasta
aiheutuvat taloudelliset vaikutukset heijastuvat laajalti koko
yhteiskuntaan, yksilöiden oikeuksiin, hallinnon asianmukaiseen
toimivuuteen ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Näin ollen
korkeimpien oikeuksien rakenteellisesta yhdistämisestä ei aiheutuisi
yhteiskunnalle säästöä vaan kustannuksia.

Korkein hallinto-oikeus
toteaa oikeusministeriölle antamassaan yksimielisessä lausunnossa, että
korkeimpien oikeuksien yhdistämistä ei ole syytä selvittää pidemmälle.
Tuomioistuinlinjojen yhdistäminen ei lisää oikeuselämän vakautta, muuta
etua tai kansalaisten oikeusturvaa.

Korkein hallinto-oikeus
muistuttaa, että se toimii ylimpänä hallinto-oikeudellisena
tuomioistuimena antaen oikeusturvaa myös yksittäisissä asioissa. Samalla
se kontrolloi, että julkinen hallinto toimii lainmukaisesti.

Tiedote:

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments