I-SHO: Kun syyte jäi tutkimatta siihen perustuva korvausvaatimus oli vanhentunut

16.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


I-SHO:2015:2

Ne bis in idem
Rikoksesta johtuvan velan vanhentuminen

Vastaajaa syytettiin verorikkomuksesta sillä perusteella, että hän
oli jättänyt määräajassa suorittamatta tilitettävän arvonlisäveron.
Verotililain tultua voimaan hänelle ei ollut veron maksamattomuuden
perusteella määrätty veronkorotusta vaan viivästyskorkoa.
Samanaikaisesti hänelle oli kuitenkin määrätty arvonlisäveron osalta
veronkorotus veron ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyömisen perusteella.
Käräjäoikeus katsoi, että kysymys oli eri teoista eikä ne bis in idem
-kielto tullut sovellettavaksi ja katsoi vastaajan syyllistyneen
verorikkomukseen.

Vastaaja vetosi hovioikeudessa paitsi muuhun
myös ne bis in idem -kieltoon ja siihen, että vahingonkorvausvelka oli
osaksi vanhentunut.

Hovioikeus tuomiossa mainitsemillaan
perusteilla katsoi, että tekojen samuus-edellytys veronkorotuspäätösten
ja syytteen osalta täyttyi ja jätti syytteen tutkimatta. Koska asiassa
ei voitu enää veronkorotuksen määräämisen jälkeen nostaa syytettä eikä
käsitellä asiaa rikosasiana tuomioistuimessa, vahingonkorvausvelan
vanhentumista tuli arvioida velan vanhentumisesta annetun lain 7 §:n 1
momentin 3 kohdan perusteella.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments