Hovioikeustuomarit eivät esteellisiä vangittuaan syytetyn, jonka syyte oli käräjäoikeudessa hylätty

6.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


HelHO:2015:3

Oikeudenkäyntiväite
Tuomarin esteellisyys

A on esittänyt väitteen, että hovioikeudenneuvokset MHK, HMV
ja SO ovat esteellisiä käsittelemään ja ratkaisemaan hovioikeudessa
vireillä olevan häntä koskevan rikosasian R 13/1421.

Käräjäoikeus
oli hylännyt A:ta vastaan ajetun syytteen näyttämättä jääneenä.
Syyttäjän haettua muutosta käräjäoikeuden tuomioon ja vaadittua A:ta
vangittavaksi MHK, HMV ja SO olivat 31.10.2014 antamallaan päätöksellä
määränneet A:n vangittavaksi todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä.
Oli perusteltua epäillä, että tuomareille oli muodostunut
syyttömyysolettaman vastainen ennakkokäsitys A:n syyllisyydestä.
Hovioikeudessa ei ollut nimetty uutta näyttöä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments