Hovioikeus ei saanut muuttaa suullisen näytön johdosta tehtyjä käräjäoikeuden perusteluja pääkäsittelyä toimittamatta

26.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:23

Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa
Ulosottovalitus – Sivullisen oikeus

A:n veloista oli ulosmitattu puoliosuus asumisoikeussopimukseen
perustuvasta asumisoikeusmaksusta. A:n puoliso B valitti
ulosmittauksesta katsoen koko asumisoikeusmaksun kuuluvan hänelle, koska
hänen vanhempansa olivat lainanneet hänelle varat asumisoikeusmaksuun.
Käräjäoikeus hylkäsi valituksen todeten, että käräjäoikeudessa kuultujen
B:n ja tämän vanhempien kertomusten perusteella ei voitu syrjäyttää
asumisoikeussopimuksen merkintää A:sta asumisoikeuden toisena haltijana.
Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta katsoen
kuitenkin perusteluissaan, että B:n vanhempien antamassa lainassa oli
saattanut olla kysymys nimenomaan A:n ja B:n perheelle eikä yksin B:lle
annetusta rahoituksesta sekä ettei väite siitä, että A ja B eivät olisi
ymmärtäneet asumisoikeussopimuksen sisältöä, ollut uskottava.

Korkein
oikeus katsoi ratkaisussa mainituilla perusteilla, ettei hovioikeus
ollut voinut muuttaa käräjäoikeuden ratkaisua suullisen todistelun
osalta todistelua uudelleen vastaanottamatta. Hovioikeuden katsottiin
menetelleen virheellisesti jättäessään pääkäsittelyn omasta
aloitteestaan toimittamatta. Asia palautettiin hovioikeuteen
pääkäsittelyn pitämistä varten.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments