HelHO: Syyte kannabiksen kasvatuksesta voitiin tutkia, vaikka syytetty oli jo samalta ajanjaksolta lainvoimaisesti tuomittu kannabiksen kasvatuksesta

4.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


HelHO:2015:4

Huumausainerikos
Aiempi rikostuomio
Ne bis in idem
Oikeusvoima

…Vastatessaan tähän syytteeseen A on tunnustanut menetelleensä syytteessä
kerrotulla tavalla. A on kuitenkin kiistänyt syyllistyneensä rikokseen
kannabiksen kasvattamisen osalta. A on kertonut, että hänet oli tuomittu
21.10.2011 Helsingin käräjäoikeuden lainvoimaisella tuomiolla siitä,
että hän oli 1.6. – 19.10.2010 välisenä aikana kasvattanut Tuusulassa
kannabista asunnossaan. Kysymys oli ollut samasta A:n asunnosta, josta
uudessa syytteessä on kysymys. Myös aiemmassa tapauksessa on ollut
kysymys asunnon autotallissa ja eteisen komerossa tapahtuneesta
kasvattamisesta. A:n mukaan uutta syytettä, jonka tekoaika peittyy
aiemman syyksi lukevan tuomion tekoajalla, ei voida tutkia ilman, että
aiempi tuomio puretaan.- – –
 
Asiassa on kysymys siitä, voidaanko Tuusulan käräjäoikeudessa vireille
tullut syyte koskien ajalla 1.8. – 3.9.2010 tehdyksi väitettyä
huumausainerikosta ottaa tutkittavaksi, kun A on Helsingin
käräjäoikeudessa 21.10.2011 tuomittu huumausainerikoksesta, jonka
tekoajaksi on katsottu 1.6. -19.10.2010. Tämän kysymyksen ratkaisemisen
kannalta keskeistä on kannanotto siihen, onko Helsingin käräjäoikeuden
lainvoimaisesti ratkaisemassa asiassa ja nyt käsillä olevassa syytteessä
kysymyksessä sama asia. – – –

Käsitellessään syytettä Helsingin käräjäoikeus on ollut sidottu tähän
syytteen teonkuvaukseen. Käräjäoikeus on tuominnut A:n vain syytteessä
tarkoitetun hampun viljelemisestä. Se seikka, että käräjäoikeus on
katsonut syytteen mukaisesti rikoksen tekoajaksi 1.6. – 19.10.2010
välisen ajan osoittaa vain sen, että käräjäoikeuden mukaan kyseisten
syytteessä tarkoitettujen kasvien viljely on tapahtunut mainittuna
aikana. Sen sijaan syyksilukemista ei hovioikeuden käsityksen mukaan
voida tulkita siten, että käräjäoikeus olisi lukenut A:n syyksi kaiken
laittoman hampun viljelemisen kyseisenä aikana siitä riippumatta, onko
kaikkea laitonta hampun viljelyä mainittu kyseisen syytteen
teonkuvauksessa. Käräjäoikeudella ei ole ollut myöskään tarvetta
täsmentää rikoksen tekoaikaa, koska A on käräjäoikeudessa tunnustanut
menetelleensä syytteen teonkuvauksessa selostetulla tavalla. – – –

Asiassa on Tuusulan käräjäoikeudessa ollut riidatonta, että A:n asuntoon
on tehty kotietsinnät 3.9.2010 ja 19.10.2010. Ensimmäisen kotietsinnän
yhteydessä oli takavarikoitu nyt käsillä olevassa syytteessä tarkoitetut
kannabis sativa -kasvit ja kasvatusvälineitä. Jälkimmäisen kotietsinnän
yhteydessä puolestaan oli takavarikoitu kannabis sativa -kasveja ja
kasvatusvälineitä, jotka ovat liittyneet Helsingin käräjäoikeudessa
21.10.2011 ratkaistuun asiaan. A on Tuusulan käräjäoikeudessa myöntänyt,
että kyse on ollut eri kasveista ja eri välineistä ja että 3.9.2010
kasvatustoiminta oli loppunut poliisin takavarikkoon. Toinen henkilö oli
tuonut 19.10.2010 takavarikoidut kasvit ja välineet hänen asuntoonsa
ensimmäisen kotietsinnän jälkeen. – – –

Koska kyseessä siten ovat eri kasvatusajanjaksot ja näin ollen myöskin
eri huumausaine-erät, Helsingin käräjäoikeuden tuomiossa ratkaistun
asian ja nyt käsillä olevassa syytteessä tarkoitetun asian välillä ei
vallitse sellaista suhdetta, että kysymys olisi Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen tai Euroopan unionin tuomioistuimen
ratkaisukäytännön taikka kansallisen rikosprosessioikeuden tarkoittamin
tavoin samasta asiasta. Helsingin käräjäoikeuden tuomio ei siten ole
muodostanut Tuusulan käräjäoikeudessa estettä tutkia käsillä oleva
syyte.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments