Euroopan parlamentti vaatii toimia lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi verkossa

11.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Toimien tulisi kattaa hyväksikäytön tutkinta, rikoksentekijöiden syytteeseenpano, lapsiuhrien suojelu ja laittoman sisällön poistaminen verkosta. Parhaillaan valmisteilla oleva tietosuojauudistuksen on tarkoitus tuoda mukanaan muutoksia, joiden ansiosta lasten oikeuksia voidaan suojata verkossa entistä paremmin, parlamentin jäsenet korostavat

Vakavat rikokset, kuten lasten
seksuaalinen riisto ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät
kuvat, edellyttävät kokonaisvaltaista toimintaa, joka kattaa rikosten
tutkinnan, rikoksentekijöiden syytteeseenpanon, lapsiuhrien suojelun ja
rikosten ehkäisyn, parlamentin hyväksymässä päätöslauselmassa todetaan.
Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 606 puolesta, 4 vastaan ja 67
tyhjää.

Parlamentti pyytää päätöslauselmassaan komissiota ja
jäsenmaita toteuttamaan erilaisia toimia, joiden avulla voitaisiin
torjua entistä paremmin verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista
hyväksikäyttöä:

 • Verkossa oleva laiton sisältö on poistettava
  pikaisesti ja siitä on ilmoitettava viranomaisille. Mepit korostavat
  tieto- ja viestintätekniikka-alan, internetpalvelutarjoajien ja
  verkkoisännöintipalvelujen tarjoajien asemaa, kun pyritään varmistamaan
  laittoman verkkosisällön poistaminen verkosta nopeasti ja tehokkaasti
  asiasta vastaavan viranomaisen pyynnöstä
 • Europolille ja kansallisille viranomaisille pitäisi
  taata riittävät varat, henkilöstöresurssit, tutkintavaltuudet ja
  tekniset valmiudet, jotta ne voisivat tutkia rikoksia tehokkaasti ja
  asettaa rikoksentekijöitä syytteeseen.
 • Uuteen huipputeknologiaan liittyvää osaamista pitää
  kehittää, jotta voitaisiin analysoida valtavia määriä lasten
  hyväksikäyttöön liittyvää, myös ns. pimeään verkkoon piilotettua
  kuvamateriaalia.
 • Lasten henkilötiedot on suojattava verkossa
  asianmukaisesti. Lapsille pitäisi lisäksi antaa helpolla ja
  lapsiystävällisellä tavalla tietoa riskeistä ja seurauksista, joita
  liittyy henkilötietojen käyttämiseen verkossa. Mepit korostavat, että
  valmisteilla oleva tietosuojauudistus tuo mukanaan merkittäviä
  muutoksia, joiden ansiosta lasten oikeuksia voidaan suojata verkossa
  entistä paremmin.
 • Vastuullista käytöstä sosiaalisessa mediassa
  käsittelevien tiedotuskampanjoiden ja seksuaalisen hyväksikäytön
  ehkäisemiseen tähtäävien ohjelmienavulla voitaisiin tarjota tietoa sekä
  lapsille että vanhemmille ja opettajille, jotta he ymmärtäisivät ja
  osaisivat käsitellä internetin riskejä. Lapsille tulisi perustaa
  erityinen vihjepalvelu, jotta he voivat ilmoittaa hyväksikäytöstä
  nimettömästi.

 • Niiden EU-maiden, jotka eivät ole vielä sitä tehneet,
  pitäisi saattaa direktiivi vuodelta 2011 lasten seksuaalisen
  hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian
  torjumisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään (päätöslauselman mukaan
  toistaiseksi alle puolet jäsenvaltioista on pannut sen täysin
  täytäntöön).

Kansainvälinen ongelma, joka edellyttää kansainvälistä ratkaisua

Parlamentin jäsenet korostavat päätöslauselmassaan
tarvetta parantaa alan kansainvälistä yhteistyötä ja valtioiden rajat
ylittävää tutkintaa, sillä nämä rikokset liittyvät satoihin maihin ja
niiden oikeudenkäyttöalueisiin ja lainvalvontaviranomaisiin.

Mepit pitävät myönteisenä EU:n ja 55 muun maan yhteistä
aloitetta muodostaa maailmanlaajuinen kumppanuus verkossa tapahtuvan
lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi (Global Alliance against
Child Sexual Abuse Online). Aloitteen tavoitteena on pelastaa yhä
useampia uhreja, taata entistä tehokkaampi syytteeseenpano, lisätä
tietoisuutta ja vähentää lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän
kuvamateriaalin määrää verkossa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments