Euroopan komissio: Euroopan muuttoliikestrategia etenee

5.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on 4.3 käynnistänyt kattavan Euroopan muuttoliikestrategian valmistelun. Komission jäsenet ovat käyneet ensimmäisen periaatekeskustelun keskeisistä toimenpiteistä, joilla tehostetaan EU:n toimintaa kolmansista maista tulevien muuttovirtojen hallinnassa nykyisin sovellettavien välineiden ja yhteistyökeinojen täytäntöönpanemiseksi.

Kohti kattavaa Euroopan muuttoliikestrategiaa

Tämänpäiväisessä
periaatekeskustelussa vahvistettiin neljä keskeistä alaa, joilla
Euroopan muuttoliikestrategiassa suunnitellaan toimenpiteitä, jotta
puheenjohtaja Junckerin poliittiset suuntaviivat voidaan panna
täytäntöön. Nämä alat liittyvät toisiinsa ja ovat yhtä tärkeitä.

Vahva yhteinen turvapaikkajärjestelmä

Euroopan
unionilla on maailmanlaajuisesti katsoen erittäin kehittynyt
sääntelyjärjestelmä, jonka puitteissa voidaan tarjota suojelua sitä
tarvitseville. Nyt on aika panna hiljattain hyväksytty Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä
täytäntöön täysimääräisesti ja johdonmukaisesti. Komissio pyrkii kaikin
keinoin poistamaan kansallisten turvapaikkapolitiikkojen väliset
eroavuudet. Muuttoliikkeen perussyihin puuttuminen edellyttää lisäksi
tiiviimpää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa sekä muuttoliikkeen
huomioimista kehitysstrategioiden suunnittelussa. Komissio on myös
sitoutunut edistämään toimenpiteitä, joilla lisätään maahanmuuttajien
sijoittamista uudelleen Euroopan unionin sisällä, läheisessä
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja sellaisten kolmansien maiden kanssa,
joiden alueella on paljon pakolaisia.

Laillista maahanmuuttoa koskeva uusi EU:n politiikka

Euroopan
on paitsi ratkaistava nykyinen työttömyysongelma myös kyettävä
houkuttelemaan oikeanlaista osaamista parantaakseen maailmanlaajuista
kilpailukykyään. Tämän pitkän aikavälin hankkeen valmistelu on
käynnistettävä nyt. Sen vuoksi komissio aikoo käynnistää EU:n sinistä korttia
koskevan direktiivin uudelleentarkastelun. Kyseessä on haastava ja
pitkä prosessi, jonka onnistuminen edellyttää vuoropuhelua
jäsenvaltioiden kanssa muun muassa monialaisemmasta lähestymistavasta
laillista maahanmuuttoa koskevaan politiikkaan.

Laittoman muuttoliikkeen ja ihmiskaupan tehokkaampi torjuminen

Laittomaan
maahanmuuttoon on monia syitä. Frontexin mukaan laittomia
rajanylityksiä oli vuonna 2014 noin 278 000. Määrä on kaksinkertainen
vuoteen 2011 verrattuna. Useat rajan laittomasti ylittävistä henkilöistä
hyödyntävät salakuljettajia tai ovat salakuljettajien uhreja. Komissio
aikoo tehostaa toimintaansa tällä alalla käyttäen pohjana laitonta
maahanmuuttoa ja ihmiskaupan torjuntaa koskevaa nykyistä lainsäädäntöä.
Lisäksi se pyrkii aikaansaamaan ihmissalakuljetuksen torjuntaa koskevan
kattavan toimenpidepaketin ja aikoo kehittää käytännön välineitä, joiden
avulla voidaan puuttua ongelmaan tärkeimmissä lähtömaissa ja
keskeisillä reiteillä läheisessä yhteistyössä kolmansien maiden kanssa.
Tarkoitus on muun muassa hyödyntää voimassa olevia takaisinottosopimuksia ja yhteistyöfoorumeja (esim. Rabatin, Khartoumin ja Budapestin prosessit).

Euroopan ulkorajojen turvaaminen

Alue,
jolla ei ole sisärajoja, sekä tarkkaan harkittu turvapaikka- ja
maahanmuuttopolitiikka ovat mahdollisia vain, jos EU valvoo ulkorajojaan
ja ottaa samalla huomioon perusoikeudet. Rajaturvallisuus kuuluu EU:n
ja jäsenvaltioiden yhteiseen toimivaltaan, ja EU:n ulkorajojen valvonta
on kaikkien osapuolten etujen mukaista. Euroopan muuttoliikestrategian
valmistelu tarjoaa tilaisuuden keskustella siitä, olisiko Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex)
määrärahoja, operatiivisia voimavaroja ja henkilöresursseja lisättävä
ja kuinka paljon, jotta virasto voisi paremmin vastata EU:n ulkorajoilla
esiintyviin muuttuviin haasteisiin. Jäsenvaltioiden on asetettava
enemmän resursseja yhteiskäyttöön, jos todella haluamme tehostaa
Frontexin toimintaa ja ottaa käyttöön Euroopan rajavartijaryhmät.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments