Eduskunnan kirjasto: Vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifiointi on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit – LATI -palveluun

11.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tietopakettiin on koottu mm. hankkeeseen liittyvää valmisteluaineistoa, uutisia, oikeusvertailevaa aineistoa sekä vammaissopimusta ja vammaisten oikeuksia koskevaa kirjallisuutta

Eduskunta hyväksyi 3. maaliskuuta 2015 vammaisten oikeuksien
yleissopimuksen ja yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan. Samalla
hyväksyttiin myös lausuma, jonka mukaan on varmistettava että sopimuksen
14 artiklan edellytykset täyttyvät kansallisessa lainsäädännössä ennen
ratifioinnin loppuunsaattamista.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments