Vaasan hovioikeuden tuomio Ulvilan murhajutussa

19.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovioikeus äänesti 2-1 ja hylkäsi syytteen. Aiemmat äänestykset jutussa: 1-2, 3-0, 1-2 eli kokonaissaldo 7-5

331. Kyse on erittäin vakavasta rikosasiasta, jolloin voidaan
edellyttää, että syytteen tueksi on esitetty kattava selvitys siitä,
kuka on syyllistynyt väitettyyn rikokseen. Syyksilukevan tuomion
edellytyksenä on, ettei tekijän syyllisyydestä jää mitään
varteenotettavaa epäilyä. Oikeudenkäyntiaineisto jättää avoimeksi
erilaisia varteenotettavia vaihtoehtoisia tapahtumainkulkuja siitä, kuka
on surmannut Jukka Lahden hätäkeskuspuhelun aikana. On mahdollista,
että ulkopuolinen tekijä on muulla kuin Anneli Auerin kertomuksesta
ilmenevällä tavalla kohdistanut Jukka Lahteen väkivaltaa ja lopulta
surmannut Jukka Lahden ja ettei Anneli Auer joko osaa tai halua kertoa
koko totuutta tässä asiassa. Tällä ei ole kuitenkaan asian ratkaisemisen
kannalta merkitystä, koska ulkopuoliseen tekijään viittaavia
vaihtoehtoja ei esitetyn näytön perusteella voida riittävällä
varmuudella poissulkea, vaan ne saavat pikemminkin tukea rikospaikalla
tehdystä teknisestä rikostutkinnasta. Vaihtoehtoisten
tapahtumainkulkujen poissulkeminen edellyttäisi, että avoimiksi jääviin
kysymyksiin annettaisiin syytetyn vahingoksi vastauksia, jotka
perustuisivat ratkaisevasti Anneli Auerin peruuttamiin
esitutkintalausumiin ja myös liiaksi tuomarin omaan vakuuttuneisuuteen
siitä, mitä asiassa on hänen näkemyksensä mukaan “oikeasti” tapahtunut.
Tämä ei ole sallittua. Näin ollen syytteen tueksi esitetty näyttö ei
riitä siihen, että Anneli Auerin katsottaisiin surmanneen Jukka Lahden
syytteen teonkuvausten mukaisesti ja että hänet tuomittaisiin tästä
rikoksesta rangaistukseen. Hovioikeudelle ei siten jää muuta vaihtoehtoa
kuin hylätä syyte. Asia on ratkaistava epäselvässä tapauksessa syytetyn
eduksi ( in dubio pro reo ).

Tiedote: Ulvilan surma

Linkki ratkaisuun

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments